Postignut dogovor o potpisivanju Sporazuma o uzajamnoj pomoći između AMM-a i CEC-a

Asocijacija menadžera Crne Gore je postigla dogovor sa Evropskom konfederacijom menadžera CEC o potpisivanju Sporazuma o uzajamnoj pomoći, čijom realizacijom članice CEC- a i povezane organizacije pružaju pomoć u vidu stručnog savjetovanja menadžera koji pripadaju organizacijama u drugim zemljama.

S obzirom da se mobilnost rukovodećeg kadra povećava, evidentno je da menadžeri koji odluče da se zaposle u inostranstvu trebaju efikasnu zaštitu i stručnu pomoć, zbog čega je CEC uveo zvanični Sporazum između krovnih nacionalnih organizacija menadžera, kojim ih obavezuju da pruže uzajamnu pomoć menadžerima koji pripadaju organizacijama u drugim zemljama.

Svaka članica osigurava implementaciju ovog Sporazuma, imenovanje nacionalnog koordinatora za realizaciju kao i redovno izvještavanje CEC-a o iskustvima i problemima sa kojima se menadžeri susrijeću.

Izvršni odbor AMM-a je donio odluku da za nacionalnog koordinatora u realizaciji Sporazuma o uzajamnoj pomoći nacionalnih članica CEC-a imenuje gdina Jovana Boljevića, člana Nadzornog odbora AMM-a i predsjednika Odbora za korporativno pravo. Gdin Boljević je direktor Službe za ljudske resurse i opšte poslove u Lovćen osiguranju.

Check Also

Njemačka priprema novi paket mjera pomoći ekonomiji

Predstavnici stranaka koalicione vlade kancelarke Angele Merkel sastaju se u srijedu kako bi raspravljali detalje …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *