Uz revizora manji rizik i za direktora

Od 134 sistematizovana radna mjesta za unutrašnju reviziju kod korisnika državnog budžeta popunjeno je 75. Na centralnom nivou od 83 popunjeno je 45, a u opštinama od 51 – 30, pokazuju podaci Ministarstva finansija koji su prezentovani u izvještaju o ispunjavanju Akcionog plana za realizaciju preporuka Državne revizorske institucije, koji je Vlada usvojila u četvrtak.

Vlada je u martu prošle godine donijela Akcioni plan čije ostvarivanje je analizirala prije četiri dana. Jedna od preporuka DRI je da sve potrošačke jedinice, koje to nijesu uradile, što prije postave rukovodioce za unutraš- nju reviziju.

Državni revizori su javnom sektoru preporučili da nastave sa uspostavljanjem finansijske kontrole i unutraš- nje revizije u potrošačkim jedinicama.

Napredak

Napredak je vidljiv jer, kako se navodi u izvještaju, unutrašnjom revizijom je 2011. bilo pokriveno 60 odsto novca budžeta države, a u 2017. preko 96 odsto. Posla, međutim, ima još dosta.

“U ministarstvima kulture i vanjskih poslova, Upravi za inspekcijske poslove i opštini Bijelo Polje, nije popunjeno radno mjesto rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju, ali preduzimaju radnje da tu obavezu završe. Ministarstvo kulture je sistematizovalo radno mjesto rukovodioca Odjeljenja za unutrašnju reviziju, a pravilnik je Vlada usvojila u junu prošle godine. U toku su pripreme za popunjavanje ovog radnog mjesta. U Ministarstvu vanjskih poslova je sistematizovano radno mjesto rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju, ali nije popunjeno”, navedeno je u izvještaju.

Takođe je objašnjeno da je Uprava za inspekcijske poslove sistematizovala radno mjesto rukovodioca, a Uprava za kadrove objavila interni oglas – unutar i između državnih organa, ali se niko nije prijavio. Sada je u toku postupak za objavljivanje javnog oglasa.

“U opštini Bijelo Polje, koja je dobila saglasnost Ministarsva finansija, u toku je postupak izbora rukovodioca službe”, navedeno je u izvještaju.

U ministarstvima saobraćaja i pomorstva i prosvjete popunjeno je radno mjesto rukovodioca za unutrašnju reviziju.

Opširnije u Pobjedi…

Check Also

Šta se desilo sa obveznicama: Nema povećanja troškova, da li je bilo “šortovanja”?

Pad cijena crnogorskih euro obveznica na međunarodnim berzama ne utiče na povećanje troškova na dosadašnja …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *