Uniprom je mjenicom platio dio duga za imovinu KAP-a

“Kupoprodajna cijena za imovinu KAP-a u stečaju u cjelosti je isplaćena, i na taj način želim otkloniti svaku sumnju javnosti u pogledu te, za sud nesporne činjenice. Uniprom je kupio imovinu stečajnog dužnika KAP-a za ukupnu cijenu od 28.000.000 eura. Cijenu je izmirio na način što je na račun stečajnog dužnika uplatio 21.020.000 eura, a za preostali iznos od 6.980.000 eura prodavcu je izdao mjenicu koja je u konkretnom slučaju sredstvo plaćanja, koja će biti naplativa nakon što prodavač u potpunosti ispuni obaveze iz ugovora o kupoprodaji”, kazao je u intervjuu “Vijestima” predsjednik Privrednog suda CG i stečajni sudija za KAP Blažo Jovanić.

Zašto stečajna uprava KAP-a i Privredni sud tolerišu Unipromu već skoro četiri godine neplaćanje pune kupoprodajne cijene za imovinu KAP-a?

Ukazujem da u konkretnom slučaju, u skladu sa zaključenim aneksom ugovora, mjenica je data kao sredstvo plaćanja, čime je izmirena kupoprodajna cijena. Predmetna mjenica može se podnijeti na naplatu, nakon ispunjenja obaveza od strane prodavca, odnosno stečajne uprave, s obzirom da se KAP u stečaju ugovorom o prodaji obavezao da preda kupljenu imovinu bez tereta.

Da bi moja izjava bila u potpunosti jasna i da bi javnost stekla u potpunosti zaključak u pogledu ove činjenice, pojašnjavam da dio plaćene cijene u iznosu od 6.980.000 eura je isplaćen kroz mjenicu i zato cijenim da nema mjesta dilemi stručne i laičke javnosti da li je kuporodajna cijena za imovinu KAP-a plaćena.

Šta je razlog zbog čega prodavač još uvijek nije ispunio svoju obavezu u cjelosti?

Kao prvo, to je neriješeno pitanje privremenih objekata baraka koje se nalaze na imovini KAP-a, za koje nadležni državni organi još nijesu našli adekvatno rješenje, a sa druge strane naloženo je rušenje tih objekata, što čini objektivnu nemogućnost da se imovina preda kupcu.

Dalje, iako je sud dao mišljenje da je plaćena tržišna cijena u stečaju, što je shodno članu 419 Zakona o svojinsko pravnim odnosima dovoljno za konverziju prava korišćenja u pravo svojine, još uvijek nije donijeto pravosnažno rješenje o upisu prava svojine na kupca. Tu imamo sistemski problem, a to je da se osporava odluka nadležnog suda vođenjem raznih upravnih postupaka. Tu prije svega mislim na zaštitnika imovinsko pravnih interesa koji podnosi žalbe i na pojedine organe izvršne vlasti i lokalne uprave koji “osluškuju” šta kaže zaštitinik, zanemarujući zakonsku obavezu i dužnost da dosljedno sprovode i poštuju sudsku odluku, kao i ovlašćenja koja im zakon nameće.

(Cijeli intervju pročitajte u današnjim Vijestima)

Check Also

MOR: Zaposlene koji rade od kuće treba bolje zaštititi

Zaposleni koji rade od kuće, a čiji se broj dramatično povećao usljed širenja pandemije COVID-19, …

One comment

  1. Pa ako mjenica nije trenutno realizovana kao sto tvrdi predsjednik suda, onda nije sredstvo polacanja nego vrsta kolaterala dok se ne ispune uslovi a tek onda kada prodje sudski izvrsni postupak, psotace sredstvo placanja.
    Uh, ocigledno Privredni sud mora kontrolisati stetu u vezi svega sto se desava sa ovim stecajem, ali mjenica je sredstvo placanja kada se dostavi na naplatu, u izvrsnom postupku, inace to nije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *