Telenor fondacija: Tri nova projekta za primjenu digitalnih rješenja

U okviru šestog konkursa “Uključi se digitalno“, Upravni odbor Telenor fondacije izabrao je tri društveno odgovorna projekta. Projekte koji će dobiti finansijsku i logističku podršku Fondacije realizovaće Osnovna škola „Radojica Perović“ iz Podgorice, Savez slijepih Crne Gore kao i Festival internacionalnog alternativnog teatra – FIAT.

Glavna ideja projekta Osnovne škole „Radojica Perović“ je kreiranje edukativnog softvera „PlantDet“, koji će pomoći da se informacione tehnologije primijene u nastavi prirodnih nauka, prvenstveno biologije. Softver će, između ostalog, sadržati imena i opise svih biljaka koje se izučavaju u okviru predmeta biologija u osnovnim školama.

Kroz projekat Saveza slijepih Crne Gore olakšaće se povezivanje osoba sa invaliditetom sa poslodavcima. Projektom je predviđeno kreiranje aplikacije zaposliosi.me, koja će pomoći u zapošljavanju osoba sa invaliditetom i razvijanju kvalitetnijeg odnosa sa poslodavcima.

Organizatori Festivala internacionalnog alternativnog teatra – FIAT radiće na izradi portala i aplikacije koji će publici i zainteresovanima pružati sve potrebne informacije o aktuelnim dešavanjima na FIAT-u, omogućiti prenose uživo i bolju promociju kulturnih zbivanja.

Realizacijom projekata koji su dobili podršku promovišu se pozitivne strane digitalizacije, kroz upotrebu mobilnih aplikacija, društvenih mreža i savremenih tehnoloških rješenja.

Telenor fondacija raspisuje konkurs za podršku društveno odgovornim projektima dva puta godišnje. Pažnja se posvećuje se obrazovanju, socijalnoj inkluziji društveno ugroženih grupa, kulturi i umjetnosti i zaštiti životne sredine.

Check Also

LinkedIn uvodi “pretraživač” poslova

LinkedIn uvodi novi alat pod nazivom „Career Explorer“ koji će korisnicima omogućiti da pronađu posao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *