Najavljena likvidacija osiguravajuće kuće Atlas life

Likvidatori osiguravajuće kuće Atlas life pozvali su zainteresovane da u narednih 60 dana pismeno dostave prijave potraživanja, zbog likvidacije tog društva.

Po osnovu ugovora o osiguranju, klijenti imaju pravo na srazmjerni dio plaćene premije, koji odgovara preostalom periodu pokrića za koji je premija plaćena, počev od dana prestanka važenja ugovora. Povjerioci čiji uslovi predviđaju pravo na otkup polise, imaju pravo na otkupnu vrijednost na dan otvaranja lividacije.

Prema isplatnim redovima, prvo će se namiriti obezbijeđena potraživanja do vrijednosti njihovog obezbjeđenja umanjena za razumne troškove prodaje, a zatim naknada likvidatora i troškovi nastali u vezi sa obavljanjem tih poslova.

Nakon toga, namiriće se potraživanja povjerilaca po osnovu ugovora o osiguranju života i drugih ugovora, dok u posljednje isplatne redove spadaju potraživanja povjerilaca po osnovu ostalih vrsta osiguranja, Garantnog fonda i potraživanja akcionara društva.

Check Also

TOP 10 električnih vozila s najvećim dometom

Domet se često navodi kao jedna od najvećih mana električnih vozila (EV). Do skoro, prosječni …

Leave a Reply

Your email address will not be published.