Garantovani depozit ima 761 hiljada deponenata

Pravo na isplatu garantovanog depozita, koji po zakonu isnosi do 50.000 eura, u slučaju da dođe do problema u bankarskom sektoru, u ovom momentu imalo bi 760.963 deponenta, kazao je Pobjedi direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković.

“Ukupni depoziti iznose 3,2 milijarde eura, zaštićeni 2,9 milijardi, a garantovani 1,3 milijarde eura. U svim bankama ima 760.963 deponenta, koji imaju pravo na isplatu garantovanog depozita”, kaže Marković i naglašava da za sada nema najava da bi moglo doći do problema kod neke od banaka gdje bi Fond morao da interveniše. Podsjetimo da su zaštićeni depoziti građana, preduzetnika i pravnih lica, rezidenata i nerezidenata u svim bankama. Zaštićene su sve vrste depozita otvorenih na ime vlasnika, uključujući žiro i tekuće račune, štedne uloge.

Pravo na isplatu garantovanog depozita nemaju depoziti koji ne glase na ime. Marković kaže da u našem bankarskom sistemu nema tih neimenovanih depozita. Podsjeća da visina zaštićenog depozita ostaje 50 hiljada eura sve do pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Štediša koji u više banaka ima po 50.000 eura može da računa, kaže, da su mu zaštićeni svi pojedinačno.

Fond trenutno raspolaže sa 95 miliona eura.

“U 2018. očekujemo od naplate premije 15 miliona eura, a za ,,ne daj bože imamo i kreditnu liniju EBRD od 30 miliona eura. Sve u svemu možemo računati na 140 miliona za narednu godinu objašnjava”, Marković i podsjeća da je Fond nazavisna institucija i da promjene regulative koje se tiču nadležnosti drugih institucija ne mijenjaju organizaciju i funkcije Fonda.

“Zakonom o sanaciji banaka, uvodi se mogućnost korišćenja sredstava Fonda za sanaciju banke. To je u skladu sa Direktivom o osiguranju depozita 14/49, koja će biti ugrađena u novi Zakon o zaštiti depozita”, kaže Marković.

Pobjeda

Check Also

Bemaks završio 95 odsto radova na auto-putu

Svi glavni objekti na prioritetnoj dionici auto-puta Bar Boljare koje izvodi kompanija Bemaks su završeni, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *