Najveće plate primaju Slovenci, najmanje Makedonci

Najveća prosječna plata isplaćena u zemljama regiona bila je u Sloveniji i to 1.056,47 eura, dok je najmanja u Makedoniji – svega 381,90 eura.

Istovremeno prema podacima za oktobar 2017. prosječna plata isplaćena u Hrvatskoj bila je 795,53 eura, Crnoj Gori 511, Bosni i Hercegovini 436, te Srbiji 396,29 eura.

Naime, prosječna plata u Sloveniji tako je jedina u regionu veća od 1.000 eura, a u Hrvatskoj i Crnoj Gori veća od 500 eura, dok su i dalje najmanje u BiH, Srbiji i Makedoniji.

Interesantno je da je u toku 2017. godine najviše porasla prosječna plata u Hrvatskoj i to za 45,83 eura, a najmanje ona u Bosni i Hercegovini 8,13 i Crnoj Gori osam eura.

U Sloveniji je tokom ove godine prosječna plata porasla za 36,07, Srbiji 26,59, a Makedoniji 18,10 eura.

Kada je u pitanju Crna Gora prosječna neto zarada u oktobru 2017. godine od 511 eura u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,8 posto, a u odnosu na prosječnu neto zaradu u 2016. godini zabilježila rast od 2,4 posto.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u oktobru 2017. godine u odnosu na septembar 2017. godine zabilježile pad od 0,1 posto proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1 posto. Prošle godine prosječna plata iznosila je 503 eura.

Check Also

Most Verige bi ugrozio status Kotora

Stručnjaci za zaštitu kulturnih dobara upozoravaju na moguće posljedice gradnje mosta Verige, ali i da …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *