Raskinuta saradnja sa Škoda Prahom: Česi neće graditi drugi blog TE Pljevlja

Škoda Praha neće graditi drugi blok TE Pljevlja. To je na današnjoj konferenciji za medije potvrdio izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi Crne Gore Ivan Mrvaljević.

Kako je Mrvaljević istakao, razlog za prekid saradnje je nemogućnost realizacije ovog projekta od strane Škode Praha u okvirima koji su postavljeni ugovorom, odnosno činjenica da ni godinu nakon odustajanja Češke eksportne banke partner nije obezbijedio prihvaljiv model finansiranja projekta.

“Škoda Praha nije dala zadovoljavajuće ponude i Upravljački komitet Projekta izgradnje Bloka II TE Pljevlja odlučio je da okonča saradnju na ovom projektu sa češkom kompanijom”, rekao je Mrvaljević.

Jasno poručuje – iako se nakon godinu dana nijesu mogli dogovoriti sa Škodom Prahom, EPCG ne odustaje od projekta.

“EPCG ostaje riješena u namjeri da iskoristi pljevaljske energetske potencijale i Crnoj Gori obezbijedi novi termoenergetski objekat. U skladu sa tim, odluku ne treba shvatiti kao odustajanje od projekta – jer fokus investicionog plana EPCG ostaje na bloku koji će obezbijediti dugoročnu stabilnost sistema i pouzdano napajanje elektičnom energijom. Do januara 2018. ponudićemo Vladi alternativno rješenje”, istakao je Mrvaljević.

Posebno je naglasio da je EPCG odlučila da po hitnom postupku krene u projekat potpune ekološke rekonstrukcije Prvog bloka termoelektrane vrijedan 40 miliona eura.

“Postojeci Blok I TE Pljevlja će biti ekološki rekonstruisan do 2021. godine. Obim projekta uključuje izgradnju sistema za odsumporavanje, denitrifikaciju, unapređenje rada elektorfilterskog porstojenja, izgradnju sistema otpadnih voda i rekonstrukciju sistema transporta nus produkata sagorijevanja”, kazao je on.

U cilju potpune eliminacije negativnih posljedica kašnjenja u realizaciji, EPCG je odlučila da po hitnom postupku krene u projekat ekološke rekonstrukcije prvog bloka termoelektrane i neposredno pomogne toplifikaciju grada zasnovanu na termoelektrani kao primarnom izvoru toplote.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ističe da uprkos tome što se nijesu mogli dogovoriti sa Škodom Prahom, Vlada mora da misli na građane i na njihovo sigurno snadbijevanje.

“Nijesmo više mogli da čekamo. Za ekološki blok biće obezbijeđeno 4o miliona eura”, istakala je Sekulić, a to isto je ranije kazala u intervjuu za CdM.

Na pitanje kako će se raskid ugovora sa Škodom Prahom odraziti na poslovanje Rudnika ugčja Sekulić jasno poručuje.

“Nema neke veze sa rudnikom. Neće biti ugroženo poslovanje bilo koga”, jasna je ona.

Škoda Praha trebalo je da bude partner  Elektroprivrede Crne Gore EPCG na projektu izgradnje Bloka II TE Pljevlja. Kompanija je u martu predložila kao alernativnog finansijera američku kompaniju General Electric.

Po tom projektu, izrada glavnog projekta bi trajala 18 mjeseci, dok je ukupni period radova 36 mjeseci.

“Upravljački tim projekta, zajedno sa relevantnim subjektima, razmotriće predloženo alternativno rješenje, i u relevantnom roku, eventualno i nakon dodatnih pregovora, pokušati da postigne sporazum sa finansijskim i osiguravajućim institucijama koje je obezbijedila i predložila Škoda Praha (”Bank of China” i ”Sinosura”), a o samom toku pregovora o finansiranju i konačnoj odluci javnost će blagovremeno biti informisana”, poručeno je tada iz kompanije.

Prethodno je Češka eksportna banka CEB odustala od kreditiranja, a kao glavni problem, CEB je navela nemogućnost dobijanja državne garancije, jer je Vlada prethodno odbila njihov zahtjev da država bude garant u izmirenju kredita.

CdM

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *