Svaka šesta kupovina u EU obavi se preko interneta

U EU je 16% kompanija sa najmanje deset zaposlenih u 2016. primalo porudžbine preko vebsajta ili aplikacija, bilo pojedinaca, bilo drugih kompanija.

Gotovo sve te kompanije prodaju u svojoj zemlji, nešto manje od polovine i kupcima u EU a nešto više od četvrtine i onima van EU. Udio evropskih kompanija koje prodaju proizvode preko interneta porastao je sa 12% u 2010. na oko 16% u 2014. i od tada je stabilan, objavila je Evropska statistička služba.

U Irskoj, Švedskoj i Danskoj veb prodaju praktikuje četvrtina kompanija, u Holandiji i Belgiji petina a u Rumuniji, Bugarskoj, Poljskoj, Italiji i Letoniji tek svako deseto preduzeće.

Gotovo sve kompanije u EU koje trguju preko interneta prodaju potrošačima u svojoj zemlji a kada je riječ o prekograničnoj e-prodaji, vide se razlike.

Najviše kompanija iz EU koje prodaju preko interneta kupcima u drugim članicama EU u 2016. godini registrovano je na Kipru (71%) a slede Austrija (69%) i Luksemburg (61%). Najmanje takvih je, trećina ili manje, u Finskoj, Rumuniji, Danskoj i Švedskoj.

Kada je riječ o prodaji izvan EU, samo na Kipru više od polovine kompanija (62%) prodaje preko interneta nečlanicama EU, na Malti to radi 44% kompanija a u Irskoj, Portugliji, Grčkoj i Austriji po oko 40%.

Evropska komisija inače radi na jedinstvenom digitalnom tržištu na kojem će se e-trgovina između članica glatko odvijati. To još nije slučaj i dvije od pet EU kompanija koje se bave veb prodajom izvijestile su da su 2016. imale teškoća u trgovini preko interneta, posebno zbog troškova isporuke i/ili jezičkih barijera.

Većina (59%) EU kompanija koje primaju porudžbine preko vebsajta ili aplikacija, kako su navele, nisu imale problema sa veb prodajom u drugim članicama EU

Ipak, 38% preduzeća je imalo poteškoće, uglavnom ekonomske prirode, poput visokih troškova isporuke ili vraćanja proizvoda (27%), tehničkih barijera (13%), prilagođavanja oznake proizvoda (9%) i-ili zbog nadležnosti suda u slučaju spora (12%).

Check Also

Zapadni Balkan: Najviše penzije u Hrvatskoj i Crnoj Gori, najniže u BiH i Srbiji

Mnogi penzioneri u zemljama regije Zapadnog Balkana spadaju u dio populacije koja živi u dosta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *