Slabiji dolar smanjio dug za autoput

Nakon što je rast dolara zadavao glavobolje crnogorskoj ekonomiji jer je sa svakim njegovim skokom drastično rastao i dug za autoput, ove godine Vlada je mogla lakše da diše, jer je dolar počeo da pada. Međutim, Ministarstvo finansija još uvjek razmatra koji je najbolji momenat da zaključi aranžman sa hedžing kompanijama i zaštiti se od valutnog rizika.

Kineska Exim banka odobrila je u septembru 2014. Crnoj Gori kredit od oko 944 miliona dolara za gradnju autoputa, a preostalih 120 miliona obezbijediće se iz budžeta.

Iako je tadašnji ministar finansija Radoje Žugić u početku tvrdio da u ugovoru o kreditu za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare nema valutnog rizika, rizik ipak postoji.

Toga su svjesni i u Vladi, pa ističu da dug za autoput naredne dvije godine može rasti i do 10 odsto.

Zato Vlada ima mogućnost da se zaštiti od valutnog rizika u slučaju ovog kredita time što bi se osigurala od njega kroz takozvani hedžing.

Hedž proizvod, prema definiciji, dozvoljava da investitor transferiše valutni rizik na nekog ko želi da učestvuje u obezbjeđivanju njegove investicije od valutnog rizika, za određenu cijenu.

Iz Ministarstva finansija je više puta saopšteno da će naći najpovoljniji mehanizam za zaštitu od kursnog rizika u aranžmanu sa Exim bankom, najkasnije do početka otplate glavnice kredita.

Do toga još nije došlo.

“Vlada aktivno razmatra mogućnost zaključenja aranžmana sa hedžing kompanijama, kao opcije koja će preduprijediti i minimizirati eventualne poljedice ostvarenja valutnog rizika”, kazali su CdM-u iz Ministarstva finansija.

Međutim, kako ističu, moramo imati u vidu dosadašnje kretanje odnosa dolara i eura kako bi razumjeli zašto Vlada razmatra koji je najbolji momenat za zaključenje takvog aranžmana.

Naime, do 2017. godine odnos euro-dolar nije bio povoljan i prednost je bila na strani dolara.

“Već u 2017. godini situacija je počela da se mijenja i euro je značajno ojačao. Upoređujući kretanje dolara prema euru u periodu od početka godine, u odnosu na 15.decembar 2017. godine, može se zaključiti da je slabljenje dolara išlo u korist Crne Gore (kurs 1.januara 2017. godine je iznosio 0,949, dok je na dan 15.decembra 2017. godine iznosio 0,844). Uzimajući u obzir trenutno stanje duga u dolarima, koje iznosi oko 348.8 miliona dolara, taj iznos bi u eurima na dan 1.januar 2017. godine iznosio oko 331 miliona eura, dok na dan 15.decembar 2017. godine, iznosi oko 294.5 miliona eura”, objašnjavaju za CdM u ovom vladinom resoru.

Zato, kažu nam iz Ministarstva, zaključivanje hedžing aranžmana u prethodnom periodu ne bi bila isplativa opcija sa stanovišta troškova koje je potrebno podnijeti i benefita koje bi taj aranžman trenutno mogao da pruži u pogledu obezbjeđenja od valutnog rizika.

“U svakom slučaju, imajući u vidu da do promjena na tržištu valute dolazi iz dana u dan, realizacija hedžing aranžmana se planira do početka otplate glavnice kredita, odnosno do 2021. godine, čime će biti obezbijeđen budžet za pokriće eventualnih eksternih šokova i dodatnih troškova po ovom osnovu”, ističu u Ministarstvu.

Izvor: CdM

Check Also

Turizam ne smije više da bude jedini oslonac razvoja

Ne samo turistička privreda već kompletna crnogorska ekonomija se, aktuelnim rječnikom, mora hitno staviti na …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *