Savjet za konkurentnost razmatrao Nacrt pravaca razvoja Crne Gore

Savjet za konkurentnost danas je na II sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, predsjednik Vlade Duško Marković, razmotrio Nacrt pravaca razvoja Crne Gore za period 2018-2021.

Donošenje novog dokumenta predloženo je zbog značajnih promjena uslova i okvira za vođenje razvojne i ekonomske politike, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i globalnom nivou u odnosu na 2015. kada je Vlada donijela Pravce razvoja Crne Gore 2015-2018.

Pravacima razvoja Crne Gore za period 2018-2021, kao krovnim razvojnim implementacionim dokumentom, utvrđen je strateški cilj razvoja Crne Gore, a to je – Povećanje kvaliteta života u dugom roku. U funkciji ostvarivanja strateškog razvojnog cilja, i formalno su utvrđena četiri prioritetna sektora razvoja: (1) turizam, (2) energetika, (3) poljoprivreda i ruralni razvoj i (4) prerađivačka industrija.

Pravci razvoja, sa konkretnim projektima i finansijskom strukturom, predstavljaju osnovu za programiranje investicija na državnom nivou, odnosno za uspostavljanje direktne veze između sredstava i razvojnih prioriteta. Istovremeno, Pravci razvoja su jedno od polazišta za izradu nacionalnih programa ekonomskih reformi, koji se pripremaju, godišnje, u skladu sa uspostavljenim pristupom u ekonomskom dijalogu Crne Gore i Evropske unije.

Ministarstvo finansija zaduženo je da Nacrt pravaca razvoja Crne Gore za period 2018-2021. dostavi do kraja godine Vladi na razmatranje i usvajanje.

Savjet je razmotrio Izvještaj o kvalitetu primjene analize uticaja propisa (RIA) u Crnoj Gori za period januar 2016. – novembar 2017.

U diskusiji je zaključeno da postojeći sistem, koji je uveden 2012. godine, ne daje zadovoljavajuće rezultate te da je stoga neophodno unaprijediti kvalitet analiza uticaja propisa. S tim u vezi donijeto je više zaključaka u pravcu podizanja nivoa kvaliteta analiza uticaja propisa.

Savjet je usvojio Informaciju o realizaciji preporuka iz Akcionog plana „Giljotine propisa“. U Informaciji je navedeno da je u ovoj regulatornoj reformi, koja je započeta 2009. godine, zaključno sa III kvartalom 2017. godine realizovana 1.231 preporuka od ukupno prihvaćenih 1.446 preporuka, odnosno da stepen realizacije iznosi 85,13% te da je, uzimajući u obzir konstantno odlaganje i odustajanje od realizacije preporuka, procenat realizacije nezadovoljavajući.

Vladi je predloženo da u svakom ministarstvu odredi osobu koja će biti odgovorna za realizaciju preporuka.

Savjet je razmotrio Informaciju „Crna Gora kroz međunarodne ekonomske indikatore s predlogom Akcionog plana za unapređenje poslovnog ambijenta. Informacija tretira istraživanja koja publikuju međunarodne ekonomske organizacije sa ciljem analize zemalja sa različitih ekonomskih akspekata (konkurentnost, poslovni ambijent, ekonomske slobode, kvalitet upravljanja i sl.) pri čemu su posebno razmotreni indikatori: Doing Business, Ekonomske slobode – Heritidž fondacije, Ekonomske slobode –Instituta Frejzer i Indeks globalne konkurentnosti – SEF.

U Informaciji su navedene oblasti u kojima je Crna Gora ostvarila naredak, ali i izazovi koji negativno utiču na poslovni ambijent među kojima su: vladavina prava, suzbijanje korupcije, zaštita imovinskih prava – izvršenje ugovora, registracija nepokretnosti, izdavanje građevinskih dozvola i fiskalne slobode – plaćanje poreza.

Savjet je razmotrio i Predloge za unapređenje nacrta Programa ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina, koji je u procesu konsultacija sa širom javnošću.

Check Also

NLB će zadržati dobit ostvarenu u 2019. godini

Slovenačka bankarska grupacija NLB, matična kompnija Nove Ljubljanske banke, saopštila je u petak kako planira …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *