Morsko dobro tužilo Aerodrome zbog naknade za zemljište u Tivtu

Javno preduzeće Morsko dobro tužilo je pred Privrednim sudom Aerodrome Crne Gore od kojih traži isplatu više stotina hiljada eura na ime naknade za korišćenje zemljišta u Tivtu.

Riječ je o više parcela u tivatskom naselju Mrčevac, ukupne površine 545.323 kvadrata, na kojima je smješten Aerodrom Tivat. Za njihovo korišćenje Aerodromi su do nedavno plaćali naknadu Morskom dobru, ali su po isteku ugovora odbili da nastave sa izmirenjem obaveza.

Pravni zastupnik Aerodroma Velibor Marković kazao je Dnevnim novinama da u toj kompaniji smatraju da obaveza plaćanja naknade za korišćenje ne postoji, te da su u katastru Aerodromi upisani kao subjekat koji upravlja spornim zemljištem. Ranije je postojao ugovor za koji nije bilo pravnog osnova jer zemljište nije u zoni Morskog dobra, tvrdi Marković. U Morskom dobru, sa druge strane, ističu da to što je ugovor istekao ne oslobađa Aerodrome plaćanja ove naknade. Preduzeća, u kojima je većinski vlasnik država, do sada su u više navrata pokušavala da vansudskim putem riješe ovaj spor, ali dogovor nije postignut zbog insistiranja Aerodroma da se povuče tužba.

Postupajući sudija Danijela Vukčević je, na pripremnom ročištu koje je juče održano u Privrednom sudu, naložila je punomoćniku Morskog dobra da u roku od osam dana dostavi potpisan i ovjeren aneks jedan Ugovora o korišćenju morskog dobra, kao i listove nepokretnosti. Predloženo je da se u svojstvu parnične stranke sasluša izvršni direktor Aerodroma Danilo Orlandić, o čemu će sud odlučiti nakon sprovođenja svih pisanih dokaza i dostavljanja listova nepokretnosti. Glavna rasprava u ovom sporu zakazana je za 31. januar.

Dnevne novine

Check Also

“Crni petak na berzi”: Sumnje u Deutsche Bank pokrenule lančanu reakciju u Evropi

Stanje u evropskom bankarskom sektoru se još nije smirilo. Nakon rješavanje krize sa Credit Suisse …

Leave a Reply

Your email address will not be published.