Budućnost prodaje (1. dio): Kupovaćemo usluge, ne proizvode

Naš svijet je miljenik i žrtva Četvrte industrijske revolucije

Otkako je među analitičarima trendova u poslovanju sve više autora koji koriste modele čija izračunavanja rade složeni kompjuteri, svijet u njihovoj vizuri sve više liči na filmove fantastike. Ipak, ima i onih koji se oslanjaju na dedukciju, strateško promišljanje i čistim naučnim projekcijama anticipiraju svijet koji nas čeka već u narednoj dekadi. Jedan od njih je Kevin Keli, veoma uticajan američki autor i istraživač digitalne kulture. Kevin Keli (1952) je urednik magazina Wired i konsultant, a danas ga smatraju veoma uticajnim futurologom. Prošle godine objavio je knjigu Neizbfežno (Inevitable) – Razumijevanje 12 tehnoloških sila koje će oblikovati našu budućnost.

Pejdžer, televizor, telefon – uređaji za muzeje

Keli smatra da će u naredne dvije decenije današnji život, a naročito današnji način poslovanja biti zaboravljena prošlost. Otprilike, kao kada gledate neki film iz devedesetih i vidite da lik u filmu koristi pejdžer. Pretpostavljam da dobar dio čitalaca ovog teksta ne zna šta je pejdžer, čime potvrđuje malu tezu ovog članka. Na izvjestan način, recimo da prosječan pripadnik generacije Z (to su sadašnja djeca predškolskog uzrasta) jedva da će 2040. godine znati šta je to telefon, televizor i sve ono što je dobar dio tehnologije Druge i Treće industrijske revolucije. Kelijeva ključna postavka stvari je da je internet tek na početku razvoja. Međutim, nije samo riječ o internetu, već o puno novih paradigmi koje će biti promijenjene. Umjesto posedovanja, biće važno korišćenje, na mesto skupocjenog prestiža dolazi jednostavna multifunkcionalnost, ljude populizma i masovnosti zamijeniće čovjek izrazite individualnosti. Paradoksalno, loše strane tehnološkog doba budućnosti su nedostatak privatnosti, posebno kompromitovanjem objavljivanja svega što smatramo svojim intimnim svijetom, a svijet će biti zaokupljen opštim nadzorom ne samo javnog prostora, već i privatnog, sistemom za bezbjednosno praćenje kretanja i komunikacije. Ovo već sada primenjuju javni ili tajni centri moći ali i korporacije.

Matriks novih zajednica

U knjizi Neizbježno, Kevin Keli iznosi 12 ključnih trendova, koji će zauvjek promijeniti naš svet. Jedna od najradikalnijih njegovih teza je da će sva ljudska bića i svi računari na planeti biti povezani u jedinstveni matriks i biti u neprekidnoj interakciji. Ovog ljeta su naučnici sa Harvarda uspjeli da u DNK bakterije ešerihije koli ubace gif filma iz 1887. godine, a potom i da ga neoštećenog izvuku iz genoma bakterije putem operacije Cut/Paste. Nanotehnologija će omogućiti da se veoma lako u ljudski mozak ubacuju informacije putem mikro robota ili da se čip rastvori u vodi i unese u organizam.

Keli vjeruje i da će vještačka inteligencija biti sveprisutna i u stalno dostupnom klaudu, dok će tok informacija biti u strimingu informacija koje će biti ažurirane u deliću sekunde. Sve oko nas biće ekran, odnosno virtuelni monitor. Sve, od doma do ličnih finansija, možemo u budućnosti kontrolisati aplikacijama. Kada su u pitanju novi proizvodi, oni će nastajati remiksovanjem svega poznatog. Buduće stvari nastajaće na način da ćemo sadašnje stvari raščlaniti na proste dijelove, a onda ćemo kombinovati dijelove više stvari na beskonačno mnogo načina i time dobijati traženu funkcionalnost.

Dijeljenje umjesto posjedovanja

Novina u vrijednosnom sistemu budućnosti jeste načelo dijeljenja umjesto posjedovanja. Teorije kapitala biće revolucionarno dovedene u pitanje. Dva su glavna razloga – jedno je viša svijest koju će čovjek dostići, uključujući i ekološku svijest, a drugo su široko dostupna tehnološka dobra budućnosti. Oni će dovesti do toga da radi manjih troškova i potpune dostupnosti stvari više ne želimo da posjedujemo, već ćemo ih koristiti iznajmljivanjem i dijeljenjem. Društvo neće biti globalizovano, već će postojati beskonačno mnogo zajednica koje će nuditi rješenja kroz deljenje, pretplatu, kokreaciju i zajedničko ulaganje. Ljudi će biti članovi na stotine zajednica. Indeks dijeljenja koji je sada 2, po Keliju, biće upetostručen. Dijeliće se sve, što će dovesti do multiplikovanja mnogih usluga. Poenta je, dakle, da ljudi više neće kupovati proizvode već usluge. Proizvode ćemo ionako moći da odštampamo na svom kućnom 3D štampaču (nedavno se pojavila nova vrsta trodimenzionalne štampe na bazi molekularnog programiranja). Prije nekoliko mjeseci direktor jednog njemačkog automobilskog koncerna najavio je doba u kojem današnja deca neće ni polagati vozački ispit jer će svijetom prevoza za dvije decenije upravljati autonomna vozila.

Aleksa Đerić, MojaFirma

Check Also

EK: Ukida se ekonomsko državljanstvo u CG, ali program nastavljaju Makedonija i Albanija

Crnogorski program davanja državljanstva investitorima postepeno će biti ukinut zbog zabrinutosti Evropske unije (EU), navodi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.