Građani i privreda na računima komercijalnih banaka štedjeli 3,2 milijarde eura

Građani i privreda su, na kraju oktobra, na računima komercijalnih banaka, štedjeli rekordnih 3,2 milijarde eura, pokazuju zvanični podaci Centralne banke. To praktično znači da se u Crnoj Gori nalazi ogromni novac koji prosto vapi da negdje bude uložen. Naša država je jedna od rijetkih zemalja na svijetu gdje je štednja veća od odobrenih kredita.

Prema podacima CBCG, U strukturi pasive, dominantno učešće od 77,1% zauzimali su depoziti.

Depoziti u bankama u oktobru 2017. godine iznosili su 3.188 milijardi eura, i veći su u odnosu na prethodni mjesec za 1,6%, dok u odnosu na oktobar 2016. godine bilježe rast od 12,2%.

Ukupan kapital banaka na kraju oktobra 2017. godine iznosio je 522 miliona eura, i manji je u odnosu na prethodni mjesec za 0,2%, dok je u odnosu na isti period prethodne godine veći za 4,1%.

Bilansna suma banaka je iznosila 4.135,4 miliona eura na kraju oktobra 2017. godine, i bila je 1% veća u odnosu na prethodni mjesec.

„U strukturi aktive agregatnog bilansa banaka dominantno mjesto zauzimali su krediti, koji su na kraju oktobra 2017. godine iznosili 2,73 milijarde eura, i ostvarili su rast od 1,2% u odnosu na prethodni mjesec, dok su u odnosu na oktobar prethodne godine bili viši za 9,2%.“, podaci su CBCG koji su predstavljeni u Izvještaju guvernera.

Iz izvještaja se može zaključiti da je problem loših kredita prošlost.

„Krediti banaka koji kasne sa naplatom (bez kamata i vremenskih razgraničenja) u oktobru iznosili su 245,2 miliona eura i u odnosu na prethodni mjesec zabilježili su rast od 7%, dok u odnosu na oktobar 2016. godine bilježe pad od 26,4%. Nekvalitetni krediti (bez kamata i vremenskih razgraničenja) na kraju oktobra 2017. godine iznosili su 194,2 miliona eura i činili su 7,1% ukupnih kredita. U odnosu na prethodni mjesec, nekvalitetni krediti banaka zabilježili su pad od 2,8%, dok su na godišnjem nivou bili niži za 25,9%“, potencira se u Izvještaju.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju oktobra 2017. godine iznosila je 6,94%, i bila je manja za 0,04 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj oktobra 2016. godine zabilježila pad od 0,71 p.p.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u oktobru 2017. godine iznosila je 7,21%, što predstavlja rast od 0,20 p.p. na mjesečnom nivou, odnosno rast od 0,48 p.p. u odnosu na oktobar 2016. godine. Prosječna ponderisana efektivna pasivna kamatna stopa iznosila je 0,74% na kraju oktobra 2017. godine i niža je za 0,01 p.p. u odnosu na kraj prethodnog mjeseca, dok je u odnosu na kraj oktobra 2016. godine ostvarila pad od 0,25 p.p.

Obavezna rezerva banaka iznosila je 229,6 miliona eura na kraju oktobra 2017. godine, i bilježi rast od 4,1 milion eura ili 1,8% na mjesečnom nivou, dok je u odnosu na isti period prethodne godine manja za 35,4 miliona eura ili 13,3%.

„Tokom oktobra 2017. godine sve banke su izdvajale i održavale obaveznu rezervu u propisanom iznosu. Od ukupnog iznosa izdvojene obavezne rezerve, na računu obavezne rezerve u zemlji izdvojeno je 50,6%, dok je na računu Centralne banke u inostranstvu izdvojeno 49,4%“, piše u Izvještaju.

Check Also

Lista automobila koji su trošili najmanje goriva od 1975. do danas

Prema sajtu Statista, kada kupuju automobile potrošačima nije toliko bitan ni njihov izgled, pa čak …

Leave a Reply

Your email address will not be published.