Poreska uprava

Velike rokade u Poreskoj upravi

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave (PU) u najvažnijem Sektoru za obradu poreskih prijava i uplata, za narednih šest mjeseci, imenovan je Danilo Jovanović, a poreska inspektorka iz dosadašnjeg Odsjeka za velike poreske obveznike (VPO), Gordana Pejović, određena je za vršioca dužnosti u novoformiranom Sektoru za velike poreske obveznike, saznaju “Vijesti” u PU.

Nove rokade i kadrovske izmjene u PU, kojom rukovodi direktor Miomir M. Mugoša, dio su reforme koju sprovodi najvažnija institucija za naplatu državnih prihoda.

Dosadašnjem pomoćniku direktora u Sektoru za obradu poreskih prijava i uplata Draganu Jankoviću prestao je mandat na lični zahtjev i on je raspoređen na radno mjesto načelnika Direkcije za nadzor i realizaciju poreske politike u Ministarstvu finansija.

Službenica Gordana Pejović ima više od 30 godina iskustva u inspekcijom nadzoru poreskih obveznika, stručnjak je za ekspertizu iz međunarodnog poreskog prava i praksu naročito u oblasti suzbijanja PDV prevara i upravljanja velikim poreskim obveznicima, koje je stekla kroz mnogobrojne međunarodne obuke.

Osim promjena na nivou Centrale PU, kadrovske promijene su obavljene i na nivou područnih jedinica. Tako je Područna jedinica Budva dobila novog načelnika Biljanu Peranović, koja je ranije imala dugogodišnji angažman u PU, a bila je donedavno i sekretar za finansije u Opštini Kotor.

Na mjesto rukovodioca novoformirane Područne jedinice Kotor raspoređena je Gordana Nestorović, koja je u prethodnom periodu, kao rukovodilac dosadašnje ekspoziture Kotor, uspješno upravljala poslovima vezanim za poreski tretman obveznika na teritoriji Opštine Kotor, i to uz otežane prostorne, organizacione i kadrovske okolnosti, zbog kojih je i donijeta odluka o formiranju ove organizacione cjeline u vidu područne jedinice.

Filijalom za obradu poreskih prijava i poreskih uplata u PJ Podgorica, zaduženom za poslove naplate prihoda od obveznika sa teritorije Glavnog grada, od novembra upravlja Olivera Baltic, koja je prethodno bila dugogodišnji službenik Uprave lokalnih javnih prihoda u Nikšiću.
Reorganizacija predviđena pravilnikom.

(Cijeli tekst u današnjim Vijestima)

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.