Poslodavci jednu naknadu računali više puta

Iz Ministarstva finansija poručili su Uniji poslodavaca da preispita tvrdnju da preduzeća, pored poreza, doprinosa, akciza, prireza plaćaju i 1.635 parafiskaliteta, odnosno naknada i taksi, jer su jednu računali više puta.

Podsjetimo da je Unija poslodavaca prije nekoliko dana javno prezentovala istraživanje koje je uradio njen tim i prof. dr Đorđije Blažić u kojem navode da preduzeća plaćaju 810 vrsta naknada i 655 taksi definisanih državnim propisima i preko 170 koje su usvojile opštine. Ovu tvrdnju UPCG, kako je Pobjeda objavila u subotu, demantovali su i iz Zajednice opština. Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je za naš list kazao da nije tačna ocjena Unije poslodavaca da su opštine uvele blizu 200 nameta privredi kroz takse i naknade, jer se radi o 20-tak fiskaliteta po osnovu kojih lokalne samouprave ostvaruju prihode za vršenje zakonom utvrđenih nadležnosti.

Zabrojali se

U Ministarstvu finansija kažu da imajući u vidu metodološki pristup, odnosno da je dokument rađen na osnovu anketa, intervjua i pretraživanja baze podataka zakonodavstva Crne Gore nameće se potreba preispitivanja “utvrđenog” broja parafiskaliteta. Detaljnijim uvidom u nalaze izvještaja Unije poslodavaca uočava se, kažu u Ministarstvu, da su im polazna osnova bili Pravilnik o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države i budžete opština i naredba o načinu uplate javnih prihoda.

Tvrdnju da je tim UPCG jednu dažbinu računao više puta iz Ministarstva finansija ilustruju naknadom za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

“Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta plaćaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, ovi prihodi se po pravilima analitički evidentiraju zavisno od osnova po kom se ubiraju. Iako se radi o jednoj vrsti naknade, zbog analitike računovodstvene evidencije i transparentnosti ona se evidentira po vrstama, a izvještaj je prepoznaje kao više naknada. Uz to naredbom o načinu uplate javnih prihoda propisuju se računi na koje se uplaćuju javni prihodi. S obzirom da je naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta prihod lokalne samouprave, u naredbi su navedeni računi svih opština na koje se vrši uplata po ovom osnovu i to za sve tri vrste korisnika poseban račun. Ovo pokazuje da se radi o jednoj vrsti naknade koja se naplaćuje od različitih klijenata i za koje svaka opština ima posebne račune”, objašnjavaju iz Ministarstva tvrdnju da poslodavci jednu naknadu broje više puta.

U jednom dijelu izvještaja se navodi, kažu u ovom Vladinom resoru, da finalna sveobuhvatna verzija registra državnih i lokalnih parafiskaliteta u svojoj strukturi sadrži 5.403 identifikovana parafiskaliteta koji su kumulativno objedinjeni za sve opštine.

“Ako bi, recimo, na taj način identifikovali broj naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta došli bi do broja 69, a u stvari se radi o samo jednoj vrsti naknade”, objašnjavaju iz Ministarstva finansija.

Privrednik, podsjećaju iz Ministarstva, plaća samo one takse i naknade koje su u vezi sa njegovom djelatnošću.

“Nije zato adekvatna interpretacija da sva pravna i fizička lica plaćaju svaki od prepoznatih fiskaliteta”,  kažu u ovom Vladinom resoru.

Iz Ministarstva ukazuju i na kontradiktornost kod zaključka u izvještaju.

“Na jednoj strani se kaže da su parafiskaliteti veliki namet za privrednike, a na drugoj konstatuje da su prihodi po ovom osnovu beznačajni i nemaju veliki uticaj na finansijsku stabilnost budžeta lokalnih samouprava”, navode iz Ministarstva.

Savjet

Oni kažu da se, ipak, neće oglušiti o izvještaj UPCG, već će ga koristiti u daljim aktivnostima Ministarstva u poboljšanju poslovnog ambijenta.

“Ministarstvo finansija pozdravlja svaku inicijativu udruženja poslodavaca u cilju identifikovanja prepreka za stvaranje poslovnog ambijenta. Takav odnos imamo i prema Izvještaju o parafiskalitetima koji je pripremila UPCG uz podršku Međunarodne organizacije rada. Ministarstvo finansija je otvoreno za sve oblike saradnje i komunikacije kako bi se unaprijedio poslovni ambijent u Crnoj Gori”, poručili su oni.

U Ministarstvu podsjećaju da su u godinama ekonomskih i fiskalnih izazova reforme administrativnog sistema i regulatornog okvira ključni koraci za unapređenje investicione klime kao preduslova privrednom rastu.

“U nastojanju Vlade da podigne konkurentnost i poboljša uslove za investicije, posebna pažnja posvećena je unapređenju efikasnosti državne administracije, smanjenju troškova administrativnih postupaka i skraćenju trajanja. Vlada reformske procese preduzima u saradnji sa ključnim partnerima u ovoj oblasti privatnim sektorom i udruženjima poslodavaca. Vlada je 1. juna 2017. formirala Savjet za konkurentnost u kojem su predstavnici državnih institucija, svih udruženja poslodavaca i Zajednice opština. Savjetom predsjedava predsjednik Vlade, čime se šalje jasna poruka o snažnoj opredijeljenosti donosilaca odluka, ka stvaranju uslova za unapređenje konkurentnosti ekonomije. U budućem periodu, posebna pažnja Savjeta biće posvećena unapređenju procedura registracije preduzeća, izdavanja građevinskih dozvola, registracije nepokretnosti, plaćanja poreza, izvršenju ugovora i dobijanja priključka za električnu energiju”, kažu u Ministarstvu.

Ministarstvo finansija u saradnji sa UPCG, Američkom privrednom komorom, UNDP i uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u prethodnom periodu intenzivno je radilo na primjeni projekta “Uprava po mjeri građana i biznisa.

“Tokom druge faze projekta pokrenut je dijalog o konkretnim biznis barijerama putem portala www.bezbarijera.me, kroz kampanju “Bez barijera. Da posao ne stoji. Od novembra 2015. do marta 2016. preko ovog portala prijavljene su 124 barijere”, podsjećaju iz Ministarstva.

Napori Vlade da stvori povoljan poslovni ambijent prepoznati su, dodaju u ovom resoru, i u posljednjim izvještajima Svjetske banke i Svjetskog eko nomskog foruma. Crna Gora je u Doing Business izvještaju napredovala 9 mjesta i zauzela 42. na listi od 190 zemalja. U Izvještaju o globalnoj konkurentnosti napredovali smo 5 mjesta i zauzeli 77. u kategoriji od 137 zemalja.

“Aktivnosti Vlade na kontinuiranom unapređenju poslovnog ambijenta i konkurentnosti ekonomije prepoznala je i Evropska komisija. Svi ovi rezultati predstavljaju potvrdu stručne i akademske javnosti za sprovedene reformske procese u Crnoj Gori”, kažu u Ministarstvu.

Pobjeda

Check Also

Prijavite se za besplatnu online radionicu „Google alati u turizmu“

ICT Hub, u saradnji sa partnerima JS Guruom iz Bosne i Hercegovine i Digitalizuj.Me iz …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *