EK poručila Crnoj Gori: Registrujte bar jednu zaštićenu oznaku vina

Evropska komisija (EK) preporučila je Crnoj Gori da u narednih pola godina registruje bar jednu zaštićenu oznaku vina.

„EK je informisala da je planirano ažuriranje registra zaštićenih oznaka vina i da će uključiti i Crnu Goru. Sugerisali su da obzirom da u SSP (Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju) nemamo nijednu zaštićenu oznaku vina, da bi bilo dobro da u narednih pola godine registrujemo bar jednu koja bi ušla u taj registar“, piše u zvaničnom Izvještaju sa sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo.

U dokumentu se navodi da je Crna Gora  informisala Evropsku komisiju da je donijet Zakon o vinu kojim je uveden novi sistem PDO/PGI označavanja vina.

„Osnov za geografsko označavanje vina je Elaborat o rejonizaciji vinogradarskih geografskih proizvodnih područja Crne Gore koji je podržan od strane EK kroz Ipa podršku. Na osnovu Elaborata, Vlada Crne Gore donijela je Odluku o određivanju vinogradarskih regiona. Proširen je areal uzgoja vinove loze u Crnoj Gori i povećan broj regiona u odnosu na podatke navedene u Anexu ll Protokola ll SSP-a i određena je pripadnost crnogorskih vinogradarskih regiona konkretnim vinogradarskim zonama“, konstatuje se u dokumentu.

Takođe, u izvještajnom periodu donijeta su i dva podzakonska akta. U kontinuitetu se sprovodi obuka vinara, članova Nacionalnog udruženja vinogradara i vinara, za vođenje evidencije u vinskom sektoru.

EK je naglasila da je posebno važan registar vinara i vinogradara za sprovođenje mjera podrške u vinskom sektoru.

Izvor: Analitika

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.