Milionske subvencije poslodavcima koji zaposle teže zaposliva lica

Vlada Crne Gore, produžila je za još godinu dana, subvencije poslodavcima koji zaposle teže zaposliva lica. Prošle godine pravo na subvencije, mahom na neplaćenje dijela poreza i doprinosa ostvarilo je 5.577 osoba za što je upotrijebljeno 3,2 miliona eura, što je navelo izvršnu vlast da produži trajanje dotacija.

Subvencije može da ostvari poslodavac koji zaposli lice starije od 50 godina života ili koje živi kao samohrana osoba sa jednim ili više izdržavanih lica i koje nije bilo u radnom odnosu u prethodnih šest mjeseci.

Dotacije se odnose na osobe koje nijesu završile srednje obrazovanje ili stručnu kvalifikaciju ili koje je završilo redovno obrazovanje, a najduže dvije godine nakon toga nije imalo zasnovan radni odnos.

Takođe, za osobe koje pripada populaciji Roma i Egipćana, kao i za ona lica koja učestvuju u programima javnih radova.

Subvencije, shodno Uredbi, može da ostvari i poslodavac za novozaposlena lica u biznis zonama, za djelatnosti koje posebnim aktom utvrdi Vlada Crne Gore.

Prema propisu, poslodavac može da koristiti subvencije najduže 12 mjeseci od dana zapošljavanja lica, propisanih Uredbom.

“Poslodavac, shodno Uredbi poslodavac ne plaća:doprinos za obavezno socijalno osiguranje na zarade (doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti) i doprinos za Fond rada, i porez na dohodak fizičkih lica”, piše u Uredbi.

Podsjetimo. Ministarstvo ekonomije je krajem 2016. godine donijelo Uredbu o biznis zonama koja je preuzela odredbe iz postojeće Uredbe o subvencijama, koje se odnose na subvencije za lica zaposlena u biznis zonama.

Prema Uredbi, poslodavac iz zarade zaposlenog obračunava, obustavlja i uplaćuje: doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 15,0%, doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 8,5% i doprinos za osiguranje od nezaposlenosti po stopi od 0,5%, prilikom isplate zarade. Poslodavac plaća obračunati prirez poreza na dohodak.Osnovicu za obračunavanje doprinosa čini bruto zarada zaposlenog.

Prema povratnim informacijama od strane Poreske uprave, tokom 2016. godine subvencije su se primjenjivale na 5.577 lica.

“Ukupan iznos bruto osnovice je bio 16.493.482 eura, dok je iznos ostvarene subvencije bio 3.216.228 eura. Za devet mjeseci 2017. godine, takođe prema povratnim informacijama od strane Poreske uprave, subvencije su se primjenjivale na 4.168 lica Ukupan iznos bruto osnovice je bio 5.864.850 eura, dok je iznos ostvarene subvencije bio 1.143.165 eura. Treba napomenuti da se dio zapošljavanja odnosi na poslodavce koji su uključeni u sprovođenju programa javnog rada koji se realizuje posredstvom Zavoda za zapošljavanje Crne Gore”, navodi se u dokumentu.

Izvor: Portal analitika

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *