Odobreno zaduženje od 40 miliona za obnovu puteva

Vlada je juče usvojila Informaciju o zaključivanju Ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, u iznosu od 40 miliona eura.

Na sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, Vlada je i dala saglasnost na Nacrt tog ugovora.

“Ovim projektom planirana je rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 kilometara između Rožaja i Špiljana, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 16 kilometara, između Tivta i plaže Jaz, i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 15,5 kilometara između Podgorice i Danilovgrada”, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću.

Ukupna vrijednost projekta je 52,05 miliona eura, od čega je iznos od 40 miliona obezbijeđen kreditom sa EBRD-om. Preostala sredstva biće obezbijeđena donacijom ove međunarodne finansijske institucije od 1,01 miliona i učešćem Vlade od 11,03 miliona eura.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putevima, kojima se stvara pravni osnov za izradu podzakonskog akta i jasno i precizno utvrđivanje visine i načina naplate naknade za postavljanje natpisa u zoni državnih puteva.

“To će omogućiti ostvarivanje prihoda opredijeljenih za razvoj, izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i zaštitu državnih puteva. Zakon je i dopunjen i odredbom kojom je definisana i brza saobraćajnica kao posebna kategorija državnih puteva”, saopšteno je nakon sjednice.

Vlada je odobrila unutrašnju reorganizaciju Ministarstva ekonomije kojom je predviđeno formiranje Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima. Ova jedinica Ministarstva će, kako je pojašnjeno, omogućiti privrednim subjektima dobijanje svih informacija na jednom mjestu.

Donijeta je i Uredba o sadržaju i načinu vođenja dokumentacione osnove i informacionog sistema i indikatorima za praćenje sprovođenja planskih dokumenata i prihvaćena Informacija o kreditnom zaduženju D.O.O. “Komunalno-Lim” Bijelo Polje u iznosu od million eura kod Erste banke.

Kredit će, kako je saopšteno, biti utrošen za refinansiranje zaduženja kod Atlas banke, čime će se omogućiti redovno izvršavanje tekućih obaveza ovog preduzeća.

Check Also

Fejsbukova kriptovaluta ima novo ime: Diem umjesto Libra

Diem umjesto Libra: kriptovaluta, koju uglavnom podržava Facebook ima novo ime kako bi naglasila svoju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *