Bivši vlasnik KAP-a stopirao podjelu 18 miliona eura

Prva djelimična dioba stečajne mase Kombinata aluminijuma (KAP) odložena je do stupanja na snagu sudskog rješenja o podjeli novca, usljed prigovora CEAC-a, VTB banke i En Plus grupe.

Bivši vlasnik podgoričke fabrike i sa njim povezane kompanije žalili su se na Nacrt rješenja o prvoj djelimičnoj diobi koji je podnio stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić, a prema kojem su sa 18,48 miliona eura trebalo da budu namirena potraživanja prvog i drugog isplatnog reda i djelimično trećeg, tačnije države i radnika.

Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić je, na ročištu održanom u petak, odbio prigovor Rusa i donio rješenje da se odobrava dioba. Međutim, kako odluka suda zbog prigovora CEAC-a nije pravosnažna, budući da je protiv nje dozvoljena žalba, novac neće biti moguće podijeliti do njenog stupanja na snagu.

Podnosioci prigovora su, između ostalog, tražili da se prikažu do sada isplaćena sredstva prvom i drugom isplatnom redu i koriguje nacrt diobe u pogledu neizvršenih isplata. Traženo je da se prebiju potraživanja od 8,72 miliona eura koja država Crna Gora ima na osnovu konačne i obavezujuće odluke uncitral Arbitražnog tribunala.

Takođe je traženo je da se rezervišu sredstva za osporena potraživanja do okončanja parnice koju su podnosioci prigovora pokrenuli protiv države Crne, Crnogorsko elektroprenosnog sistema NLB Interfinanz group, Montenegro bonusa, Uprave carina, Crnogorskog operatera tržišta električne energije i Elektroprivrede, po tužbama iz 2014. godine.

Stečajni upravnik KAP-a Veselin Perišić na ročištu je kazao da potraživanja koja je En Plus grupa osporila državi Crnoj Gori, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu, NLB Interfinanz group, Montenegro bonusu, Upravi carina, Crnogorskom operateru tržišta električne energije i Elektroprivredi neće biti namirena sve do pravosnažnog okončanja parničnih postupaka.

On je istakao i da uskoro očekuje okončanje spora sa Glavnim gradom i Ministarstvom finansija, pokrenutog radi isplate nadoknade za zemljište koje nije moglo biti prodato Unipromu, a za koje je sudski vještak procijenio da vrijedi 3,06 miliona eura.

Dnevne novine

Check Also

Ibrahimović: Rudnik uglja nije dostavio podatke o poslovanju iako je to Vlada tražila

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je na današnjoj sjednici Vlade da nije zadovoljan informacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published.