Poreska uprava održala sastanak sa velikim poreskim obveznicima

Veliki poreski obveznici su za deset mjeseci platili oko 300 miliona eura poreskih prihoda, najvećim dijelom po osnovu poreza i doprinosa na zarade zaposlenih i poreza na dodatu vrijednost (PDV), saopšteno je iz Poreske uprave (PU). Na sastanku predstavnika PU, velikih poreskih obveznika i asocijacija privrednika i računovođa, saopšteno je da godišnji prijavljeni promet velikih poreskih obveznika iznosi blizu pet milijardi eura, što govori o značaju tog segmenta za sistem javnih finansija i sveukupnu crnogorsku ekonomiju.

Kako su naveli iz PU, sastanak je organizovan radi predstavljanja novog koncepta u tretmanu velikih poreskih obveznika.

Klasifikacija velikih poreskih obveznika obavljena je na osnovu pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika, a u taj segment svrstano je 246 kompanija. Od toga je 156 u Podgorici, 24 u Nikšiću, 15 u Budvi, devet u Kotoru, po osam u Danilovgradu i Herceg Novom, sedam u Tivtu, pet u Baru, četiri u Bijelom Polju, po tri na Cetinju i Ulcinju, dva u Pljevljima i po jedan u Mojkovcu i Rožajama. Od ovog broja 130 je na Bijeloj listi PU.

Djelatnost br
trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala 97
građevinarstvo 36
finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja 23
prerađivačka industrija 22
usluge smještaja i ishrane 15
saobraćaj i skladištenje 13
informisanje i komunikacije 12
vađenje ruda i kamena 6
stručne, naučne i tehničke djelatnosti 5
ostalo 3
administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3
poslovanje nekretninama 3
snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 3
umjetnost, zabava i rekreacija 2
poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2
zdravstvena i socijalna zaštita 1

Check Also

Regulativa i bolja IT infrastruktura preduslov za razvoj fintech ekosistema

Izrada regulative, savjetovanje i unaprjeđenje vlastite informaciono-tehnološke infrastrukture izuzetno je važno za praćenje savremenih tokova …

Leave a Reply

Your email address will not be published.