Obavezna rezerva banaka 225,4 miliona eura

Obavezna rezerva banaka na kraju septembra je, prema podacima Centralne banke, iznosila 225,4 miliona eura.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 49,7 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 50,3 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u avgustu, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,05 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 59,7 odsto, a na oročene 40,3 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5 odsto.

 Odluka se primjenjuje od 1. aprila ove godine, a prvo izvještavanje u skladu sa tom odlukom banke su bile dužne da obavljaju od 18. aprila.

Na 50 odsto izdvojene obavezne rezerve CBCG plaća bankama mjesečno naknadu obračunatu po stopi od EONIA (Euro OverNight Index Average) umanjenoj za deset baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule.

Banke mogu da koriste beskamatno do 50 odsto izdvojene obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti, ako korišćeni iznos vrate istog dana.

Check Also

Da li će nekretninski balon pući?

Da li je tržište stambenih nekretnina izašlo iz pandemije kao pobjednik? Da li je rast …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *