Barska plovidba duplirala profit

Barska plovidba završila je treći kvartal sa neto dobiti od 3,62 miliona eura, što je skoro dva i po puta više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Poslovni prihodi kompanije su na kraju septembra smanjeni dva puta u odnosu na uporedni period lani i iznosili su 4,13 miliona eura, dok su poslovni rashodi pali skoro 40 odsto na 4,33 miliona.

Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi iznosili su 1,62 miliona eura, amortizacije i rezervisanja 1,1 milion, a materijala 359,2 hiljade eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 1,2 miliona.

Ukupna aktiva kompanije na kraju septembra iznosila je 43,4 miliona i smanjena je 3,9 odsto u odnosu na uporedni period. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznose 39,4 miliona, a kratkoročna oko 690,95 hiljada. Odložene poreske obaveze iznose 1,4 miliona.

Kompanija je osnovana 2000. godine, nakon segmentacije Prekookeanske plovidbe. Do kraja 2002. godine kompanija je poslovala pod nazivom Putnički terminal.

Država je većinski vlasnik preduzeća. Nedavno je smijenjen kompletan odbor direktora koji predstavlja državni kapital.

Check Also

IRF čvrsto posvećen razvoju preduzetništva mladih u biznisu

Izvršna direktorica Investiciono-razvojnog fonda (IRF) Irena Radović je sa saradnicima posjetila Kancelariju za saradnju mladih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.