Neto dobit Erste Grupe na kraju trećeg kvartala 2017 iznosi 987,6 miliona eura

Neto dobit Erste Grupe na kraju trećeg kvartala je iznosila 987,6 miliona eura, pa je ova kompanija na pravom je putu da ostvari planirani prinos na materijalni kapital od više od 10 odsto, uz stabilnu prognozu za 2018. godinu

Erste Grupa je zabilježila neto dobit od 987,6 miliona eura u prvih devet mjeseci 2017. godine. U skladu sa očekivanjima, to je ispod 1.179,2 miliona eura zabilježenih u istom periodu prethodne godine, na koje su se pozitivno odrazili jednokratni efekti prodaje akcija u VISA Europe.

Najnoviji rezultati su postignuti na bazi dobrog rasta kreditne aktivnosti od 5,6 procenata, rekordno niskih troškova rizika na nivou od sedam baznih poena i veoma dobrog kvaliteta aktive, uz dalji pad udela problematičnih kredita u kreditima odobrenim klijentima na 4,3 procenta, što je najniži nivo od 2008. godine.

Nastavljen je intenzivan rast depozita, koji su zabilježili izuzetnu stopu rasta od 7,5 procenata uprkos okruženju u kome preovlađuju niske kamatne stope i koje se negativno odražava na štediše, čime je naš ukupan depozitni potencijal dostigao 148,4 milijarde eura. To je i dalje jedan od najvažnijih faktora koji utiču na poziciju Erste Grupe po pitanju likvidnosti i izvora finansiranja.

Rezultati su u potpunosti u skladu sa ciljevima za 2017. godinu i pokazuju da je moguće postići stabilne rezultate čak i u okruženju sa uporno niskim kamatnim stopama. Bankarstvo je poslednjih godina doživelo nevjerovatne promjene. Očekivanja klijenata su se u velikoj meri promijenila, a mobilni telefoni su za veliki broj klijenata sada postali važniji od ekspozitura banke. Sve složeniji regulatorni okvir je u značajnoj mjeri povisio ne samo zahtjeve u pogledu kapitala i potrebe za investicijama u IT, već i količinu administrativnih poslova.

“U reagovanju na to novo okruženje, moguće je računati na jaku tržišnu poziciju u centralnoj i istočnoj Evropi, regionu sa najdinamičnijim ekonomskim rastom u Evropi, uz fokusiranu digitalnu strategiju, u cilju obezbjeđenja dugoročnog uspjeha Erste Grupe. Investiranje u kapacitete za upravljanje podacima, kao i u širenje i dalji razvoj naše popularne digitalne platforme George, uz istovremeni razvoj novih digitalnih proizvoda, dovešće do ušteda troškova tokom narednih godina i omogućiće nam da u potpunosti realizujemo svoj profitni potencijal”, rekao je Andreas Trajhl, generalni direktor Erste Group Bank AG.

Prognoza za 2017. i 2018. godinu

Očekuje se da će poslovno okruženje pogodovati kreditnoj ekspanziji. Realni rast BDP-a u 2018. godini bi trebalo da iznosi između dva i četiri procenta na glavnim tržištima Erste Grupe u CIE, uključujući Austriju. Realni rast BDP-a bi trebalo da bude podržan prvenstveno solidnom domaćom potražnjom, s obzirom na to da bi realan rast zarada i pad nezaposlenosti trebalo da podrže ekonomsku aktivnost u CIE. Očekuje se da će se fiskalna disciplina održati u cijeloj CIE.

Poslovna prognoza. Erste Grupa potvrđuje očekivani prinos na materijalni kapital (ROTE) od više od 10 odsto u 2017. i ima za cilj da ostvari prinos na materijalni kapital (ROTE) od više od 10 procenata u 2018. godini (na osnovu prosječnog materijalnog kapitala u 2018. godini). Osnovne pretpostavke za 2018. uključuju nepromijenjene ili nešto veće prihode (uz pretpostavku rasta neto kredita od preko pet odsto i rasta kamatnih stopa u Češkoj i Rumuniji), nepromijenjene troškove nakon uzimanja u obzir kursnih razlika (plus jedan procenat) zbog nižih troškova vezanih za projekte i povećanja troškova rizika, koji će ipak ostati na rekordno niskim nivoima).

Check Also

Ambasador Ruske Federacije posjetio Asocijaciju menadžera Crne Gore

Predsjednik Asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Raičković primio je danas ambasadora Ruske Federacije u Crnoj …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *