Sa jednog od ranijih protesta

78 penzionera KAP-a dobilo spor protiv države

Bivši radnici KAP-a, a sada penzioneri- njih 48, dobili su spor protiv države pred Osnovnim sudom u Podgorici.

“U predmetu koji se vodio pred Osnovnim sudom u Podgorici kod sudije Dragana Babovića po tužbi 78 penzionera KAP-a i naslednika pok.bivših radnika KAP-a, koje zastupaju advokati Balša Srdanović i Vladimir R. Čađenović radi isplate otpremnina shodno Zakonu o izmirenju obaveza prema radnicima KAP-a koji su usled stečaja preduzeća ostvarili pravo na penziju, tužbeni zahtjev je usvojen u cjelosti tako da su im dosuđene otpremnine u traženim iznosima sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od dana utuženja kao i troškovi parničnog postupka”, saopštili su advokati Portalu Analitika.

Sud je u potpunosti prihvatio navode tužilaca da oni uspunjavaju uslove za isplatu otpremnina koje zahtijeva lex specialis Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima KAP-a koji su usled stečaja preduzeća ostvarili pravo na penziju, a to su da im otpremnina nije isplačena, da im je usled stečaja prestao radni odnos i da su ostvarili pravo na penziju, te da se u konkretnom slučaju jedino mogao primijeniti u pogledu visine pripadajućih otpremnina Socijalni program iz 2009. godine.

Vrijednost spora je oko pet miliona eura.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *