Prva banka zapošljava SAVJETNIKA ZA INFORMACIONU SIGURNOST

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

SAVJETNIK ZA INFORMACIONU SIGURNOST – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, ETF/PMF ili drugi odgovarajući fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva na području informacijske sigurnosti ili srodnom području,
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;

II Opis poslova:

 • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • Pripremanje i predlaganje politika, procedura i odluka vezanih za sistem upravljanja informacijskom sigurnošću;
 • Koordinacija aktivnosti vezane za informacijsku sigurnost na nivou cijele Banke;
 • Preuzimanje mjera za poboljšanje informacijske sigurnosti u saradnji s drugim organizacijskim dijelovima Banke i odgovornim osobama u poslovnom domenu;
 • Izvještavanje menadžmenta Banke o važnijim događajima vezanim za informacijsku sigurnost;
 • Pripremanje i predlaganje politika, procedura i odluka vezanih za sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja u saradnji s drugim organizacionim dijelovima Banke i odgovornim osobama u poslovnom domenu;
 • Preduzimanje mjera upravljanja sistemom kontinuiteta poslovanja u saradnji s drugim organizacionim dijelovima Banke i odgovornim osobama;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …