Prva banka zapošljava SAMOSTALNOG REFERENTA ZA DEVIZNE POSLOVE

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

SAMOSTALNI REFERENT ZA DEVIZNE POSLOVE – 2 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS,  Ekonomski fakultet,
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Aktivno znanje engleskog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;

II Opis poslova:

 • Izdavanje nostro akreditiva na osnovu dostavljene dokumentacije nadležnih službi Banke;
 • Prijem i obrada loro akreditiva;
 • Unos nostro garancija na osnovu dostavljenog naloga nadležnih službi banke;
 • Prijem i obrada loro garancije;
 • Ispostavljanje i knjigovodstveno obuhvatanje naknade za obradu zahtjeva;
 • Dostavljanje dokumentacije u cilju pripreme za izdavanje garancije;
 • Unovčenje nostro i loro garancije – aktiviranje garancije;
 • Izdavanje kontra garancije, gašenje garancije;
 • Preuzimanje inkaso poslova, provjera potpisa;
 • Obavještavanje klijenta, obavještavanje ino banke o prihvatanju / odbijanju dokumenata, realizacija loro inkasa, zatvaranje, odlaganje i arhiviranje predmeta;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …