Prva banka zapošljava SAMOSTALNOG REFERENTA ZA UPRAVLJANJE NEKREDITNIM RIZICIMA U POSLOVANJU

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

SAMOSTALNI REFERENT ZA UPRAVLJANJE NEKREDITNIM RIZICIMA U POSLOVANJU   (tržišni rizici, rizik likvidnosti rizik zemlje, operativni rizik) 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

  • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Prirodno-matematički fakultet;
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
  • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
  • Napredno poznavanje rada na računaru;

II Opis poslova:

  • Identifikovanje i kontrola rizika likvidnosti, tržišnog rizika (koji uključuje rizik promjene kamatne stope, valutni rizik i cjenovni rizik), operativnog rizika, rizika povezanih s kapitalnim ulaganjima, ulaganjima u nekretnine i drugu trajnu imovinu;
  • Definisanje potencijalnih nekreditnih rizika u svim područjima poslovanja te predlaganje implementacije preventivnih mjera;
  • Utvrđivanje primarnog nivoa kontrole operativnih rizika po pojedinim procesima/proizvodima te saradnja s linijskim rukovodstvom u procjeni operativnih rizika i potrebnih aktivnosti za unapređenje upravljanja operativnim rizikom;
  • Predlaganje smjernica za upravljanje operativnim rizikom obzirom na odnos prinosa i rizika pojedinih procesa ili proizvoda;
Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …