Prva banka zapošljava RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE NEKVALITETNOM AKTIVOM BANKE

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE NEKVALITETNOM AKTIVOM BANKE – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 5 godine radnog iskustva u oblasti bankarstva;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;

II Opis poslova:

 • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • Preuzimanje problematičnih plasmana (pravnih i fizickih lica) iz drugih organizacionih jedinica banke;
 • Centralizovano upravljanje problematičnim plasmanima Banke u cilju efikasnijeg oporavka kroz naplatu ili restruktuiranje;
 • Poboljšanje kvaliteta ukupnog kreditnog portfolija Banke;
 • Proces sticanja aktive iz osnova problematičnih plasmana;
 • Osiguravanje koordinacije s centralnom funkcijom upravljanja rizicima kod ocjenjivanja rizičnosti poslovnog odnosa s klijentima u cilju jedinstvene primjene propisanih politika i utvrđenih limita;
 • Upravljanje stečenom aktivom (rentiranje, valorizacija), prodaja stečene aktive;
 • Pripremanje, koordiniranje, pregovaranje i praćenje ugovaranja sa klijentima u vezi sa sticanjem imovine koja služi kao obezbjeđenje potraživanja Banke;
 • Predlaganje plana aktivnosti za zakup ili prodaju preuzete imovine, kao i realizacija planova naplate;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …