Prva banka zapošljava: RUKOVODIOCA SLUŽBE ZA PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM – 1 IZVRŠILAC

 

I Uslovi:

  • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
  • 3 godine radnog  iskustva u oblasti bankarstva;
  • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
  • Napredno poznavanje rada na računaru;
  • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;

II Opis poslova:

  • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa koji proizlaze iz obavljanja platnog prometa s inostranstvom;
  • Izdavanja deviznih garancija i akreditiva u skladu s propisanim politikama, procedurama i standardima Banke;
  • Osiguravanje usaglašenosti obavljanja deviznih poslova sa važećim deviznim režimom; Osiguravanje, u zakonski utvrđenim rokovima, informacija o prikupljenim podacima i transakcijama u skladu sa Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
  • Praćenje kadrovskih potreba te izvještavanje nadležnog rukovodioca o potrebnoj kadrovskoj strukturi;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …