Prva banka zapošljava RUKOVODIOCA SLUŽBE LJUDSKIH RESURSA

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

RUKOVODILAC SLUŽBE LJUDSKIH RESURSA – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva na poziciji usko povezanoj sa radom na programima ljudskih resursa;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;

II Opis poslova:

 • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa iz poslovnog područja;
 • Upravljane ljudskim resursima u skladu s poslovnom strategijom Banke;
 • Definisanje i izrada internih akata i odluka iz nadležnosti Službe;
 • Unapređivanje i uvođenje organizacionih struktura, redizajn poslova zanimanja i restrukturiranje organizacionih jedinica Banke u skladu s poslovnom strategijom Banke;
 • Iniciranje, sprovođenje izmjene kao i nadzor sprovođenja promjena organizacione strukture, ocjena uspješnosti organizacionih rješenja te predlaganje korektivnih mjera i akcija;
 • Unaprijeđivanje sistema upravljanja uspješnošću zaposlenih;
 • Kontinuirano istraživanje obrazovnih potreba, planiranje, izvođenje i procjenu efikasnosti obrazovnih aktivnosti;
 • Unaprijeđivanje, planiranje, sprovođenje i praćenje sistema plaćanja rada, motivacije i nagrađivanja;
 • Primjena instrumenata mjerenja i praćenja ukupne efikasnosti ljudskog resursa i strategija upravljanja ljudskim resursom te njihovog doprinosa ostvarenju poslovne strategije Banke
 • Praćenje i primjena propisa iz područja radnog prava;
 • Organizovanje zaštite na radu troškovno efikasno i u skladu sa zakonskom regulativom;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …