Prva banka zapošljava MENADŽERA ZA POSLOVANJE SA PRAVNIM LICIMA

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

MENADŽER ZA POSLOVANJE SA PRAVNIM LICIMA – 2 IZVRŠIOCA

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet,
 • radno iskustvo najmanje 2 god;
 • znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • rad na računaru,

II Opis poslova:

 • sve poslovne relacije Banke, razvoj novih poslovnih aktivnosti i kreditni zahtjevi sa pravnim licima, uključujući one koji već postoje u okviru mreže filijala;
 • ispunjavanje ciljeva profitabilnosti za kreditni portfolio pravnih lica (svi kreditno-garantni proizvodi) kao i za ostale nekreditne bankarske proizvode sa pravnim licima;
 • primanje, analiza i obrada kreditnih zahtjeva i procjena rizičnosti odobrenja i adekvatnost obezbjeđenja kredita;
 • analiza boniteta klijenta i procjena kreditne sposobnosti i mogućnosti redovnog vraćanja kreditnih sredstava, prije odobrenja kredita;
 • periodična provjera finansijskih podataka i knjiga klijenata – pravnih lica;
 • pokretanje postupka prinudne naplate na teret sredstava obezbjeđenja u slučaju neredovnog izmirenja kredita;
 • analiza postojećih i novih klijenata;

Mjesto rada: Podgorica

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …