Oglasi za posao: Prva banka zapošljava direktore filijala

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodno radno mjesto

 • DIREKTOR FILIJALE PODGORICA
 • DIREKTOR FILIJALE BIJELO POLJE
 • DIREKTOR FILIJALE BERANE
 • DIREKTOR FILIJALE ROŽAJE
 • DIREKTOR FILIJALE HERCEG – NOVI
 • DIREKTOR FILIJALE BAR
 • DIREKTOR FILIJALE BUDVA
 • DIREKTOR FILIJALE ULCINJ

I Uslovi:

 • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
 • 3 godine radnog iskustva u oblasti bankarstva;
 • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
 • Napredno poznavanje rada na računaru;
 • Razvijene menadžerske i organizacione vještine;

II Opis poslova:

 • Organizovanje, koordinacija i nadziranje pravilnog i blagovremenog odvijanja poslovnih procesa filijale;
 • Predlaganje plana prodaje i realizaciju planirane prodaje i upravljanje aktivnostima na definisanju standarda prodajne kulture;
 • Donošenje i predlaganje pojedinačnih odluka u kreditnom poslovanju s klijentima;
 • Upravljanje ljudskim resursima u filijali i praćenje kadrovskih potreba filijale;
 • Saradnja sa ostalim organizacionim jedinicama u banci i drugi poslovi;
Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu: Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

*Uz prijavu je obavezno naznačiti za koju poziciju konkurišete.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Skinuta oznaka tajnosti sa hedžing aranžmana za kredit za dionicu Smokovac-Mateševo

Akciji za socijalnu pravdu (ASP) saopštila je danas da je ministar finansija i socijalnog staranja …