NLB Banka organizovala poslovni panel za mala i srednja preduzeća u turizmu

NLB Banka je u saradnji sa renomiranom konsultantsko – revizorskom kompanijom Deloitte organizovala poslovni panel na temu Finansijski savjeti za uspješno investiranje i unapređenje poslovanja, za mala i srednja preduzeća koja se bave turističkom djelatnošću, sa ciljem da obezbijedi razmjenu korisnih informacija ideja i iskustava i obezbijedi bliže povezivanje među hotelijerima i svima koji su povezani sa turističkom djelatnošću.

O iskustvima iz domaće prakse na temu kreditnog finansiranja turizma govorili su Ivan Bauk, vođa odjeljenja poslovanja sa SME klijentima u NLB Banci, Miloš Đurišić, rukovodilac u Sektoru poreskog konsaltinga i Želimir Đurišić, rukovodilac u Sektoru revizije u renomiranoj konsultantsko – revizorskoj kući Deloitte i Dragan Vukadinović, vlasnik Hotela “Kadmos”.

Kako navode, NLB Banka je posjetiocima panela pružila korisne savjete primjenjive u domaćoj praksi i informacije o najboljim načinima vođenja poslovnih knjiga i evidentiranju prihoda, kako bi jedna poslovna ideja bila finansijski podržana od strane banke i uspješno realizovana uz poštovanje zakonskih mogućnosti.

Organizovanjem ovog panela klijentima smo ponudili dodatnu vrijednost pružajući finansijsko savjetovanje renomirane revizorske kuće Deloitte, sa ciljem unapređenja njihovog poslovanja i samih investicija koje su započeli. Želja nam je da sa klijentima razmijenimo iskustva, da iskoristimo ono znanje koje mi imamo, savjete koje možemo da im pružimo, sa ciljem da oni jednostavnije završe svoje projekte, nastave i unaprijede svoje trenutno poslovanje.“ istakao je Ivan Bauk, rukovodilac odjeljenja poslovanja sa SME klijentima.

Stručnjaci iz Deloitte-a su prisutnima  obezbijedili odgovore na pitanja iz domena  finansijskog izvještavanja i njegovog značaja, važnosti ovih izvještaja za tačno i pravovremeno izmirivanje poreskih obaveza, najznačajnijih pozicija u finansijskim iskazima sa aspekta turističke djelatnosti, modela finansiranja zastupljenih u praksi, poreskih implikacija za navedene modele finansiranja, problema koji su obično prisutni u praksi kada su u pitanju prihodi i ostvareni rezultat.

Dragan Vukadinović, vlasnik novootvorenog Hotela “Kadmos” u Budvi, a koji je jedan od uspješno realizovanih projekata finansijski podržanih od strane NLB Banke, prisutnima je predstavio svoje iskustvo i izazove sa kojima se susreo radeći na ovom projektu. Predstavljen je put koji se mora proći od ideje, preko, planiranja, finansiranja, izgradnje do otvaranja hotela, ali i njegovog vođenje iz ugla investitora.

Uzimajući u obzir prezasićenost tržišta stanova u Crnoj Gori ali i evidentno manji broj porodičnih hotela odlučili smo da investiramo u izgradnju hotela a ne stambene zgrade koja je bila ucrtana. Takođe, Zakon u najavi, koji će omogućavati velike olakšice kada su u pitanju porez na imovinu, porezi i prirezi na zarade dodatno su uticale na ovakvu našu odluku. Za kompletan proces realizovanja ove investicije nezamjenjiva je bila podrška banke kao partnera.” naveo je Vukadinović.

 “Danas je ljudima potrebna brza i konkretna informacija. Kada su nam potrebne neke dodatne informacije, sve češće to tražimo na internetu. Međutim, neka iskustva, ideje do kojih smo došli tokom živog razgovora, teško se mogu naći na internetu, pročitati u novinama ili knjizi. Čuli smo korisne informacije i ideje kako da se započne sprovođenje plana, i koja su iskustva prilikom građenja nekog objekta  u pogledu saradnje sa bankom. naveo je Marijan Rađenović, hotelijer iz Budve, nakon održanog Poslovnog panela.

Događaj je održan u Budvi.

Check Also

Javni dug Srbije premašio 27 milijardi eura

U 2020. godinu Srbija je ušla sa javnim dugom od 24,3 milijarde eura (oko 53 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *