Idejni projekat Qatari Diara van standarda ministarstva

Radna grupa za kategorizaciju hotela Ministarstva održivog razvoja i turizma vratila je na doradu idejni projekat Qatari Diara na osnovu kojeg je katarski investitor tražio građevinsku dozvolu za gradnju glavnog hotela na Plavim horizontima kod Tivta.

Projekat, kako je konstatovano, nije ispunjavao standarde propisane Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata, pa je sa primjedbama vraćen investitoru. To je drugi put da službenici Ministarstva vraćaju ovaj projekat Qatari Diaru, nakon što su prvobitno 19. septembra zatražili dopunu projektne dokumentacije.

“U toku je dorada projekta”, navodi se u Informaciji o aktivnostima na realizaciji prioritetnih projekata iz oblasti turizma, o kojoj je Vlada raspravljala u četvrtak.

DOKUMENTACIJA NA DORADI

Osim za glavni hotel, Qatari Diar je od Ministarstva tražio i građevinsku dozvolu za gradnju devet vila. Nakon usvajanja primjedbi poslatih 20. septembra, investitor je dostavio kompletnu projektnu dokumentaciju, ali dozvolu još nije dobio jer nije uplatio potrebne naknade.

“Investitor je dostavio dopunjenu dokumentaciju, nakon čega su se stekli uslovi da se projekat dostavi Regionalnom vodovodu i Opštini Tivat, u cilju obračunavanja neophodnih naknada koje je investitor dužan da uplati prije dobijanja građevinske dozvole. Investitor za sada nije uplatio neophodne naknade”, kaže se u Vladinom dokumentu.

Qatari Diar, koji u uvali Pržna planira gradnju luksuznog turističkog rizorta vrijednog 300 miliona eura, trenutno dorađuje i dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole za podzemne garaže, plažni bar, teniski klub, uređenje terena, izgradnju puta i ulaznu kapiju kompleksa.

KLJUCNI PROBLEMI

Realizacija projekta Qatari Diara, na kojem se radi od 2010. godine, ponovo je dovedena u pitanje početkom avgusta, kada je katarski investitor tužio državu zbog oduzimanja dijela imovine. Spor je nastao zbog parcele 460/1 KO Nikovići, površine 38.549 kvadrata, koja je vraćena u vlasništvo HTP Primorje i države Crne Gore, a potom opet uknjižena na Qatari Diar.

Regulisanje imovinskih prava na ovoj parceli je, kako se navodi u Vladinom dokumentu, jedno od ključnih pitanja koja mogu uticati na održivost projekta.

Problematičan je i neriješen sudski spor oko parcela 460/4, 460/11 i 460/12 koje su eksproprisane zbog privođenja plana namjeni, nemogućnost njihovog otkupa od Vlade, kao i neblagovremeno sprovođenje postupka eksproprijacije na parcelama 460/3 i 417/2.

Dnevne novine

Check Also

Regulativa i bolja IT infrastruktura preduslov za razvoj fintech ekosistema

Izrada regulative, savjetovanje i unaprjeđenje vlastite informaciono-tehnološke infrastrukture izuzetno je važno za praćenje savremenih tokova …

Leave a Reply

Your email address will not be published.