Prva sertifikacija menadžera za upravljanje rizicima

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo

iz Podgorice (http://montaudit.me/), organizuje od 15.-16. decembra 2017., po prvi put u Crnoj Gori, ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima”-za potrebe izrade izvještaja menadžmenta.

Institut internih revizora Crne Gore organizuje sertifikaciju risk menadžera polazeći od člana 11. Zakona o računovodstvu Crne Gore koji obavezuje ”Veliko pravno lice”, “srednje pravno lice” i “pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti” da sastavljaju godišnji Izvještaj menadžmenta koji pored ostalog sadrži:

  • informacije o ciljevima i metodama upravljanja finansijskim rizikom pravnog lica, uključujući politiku izbjegavanja ili smanjenja gubitaka za svaku vrstu najavljene transakcije za koju se koristi zaštita od rizika,
  • informacije o izloženosti pravnog lica rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka,
  • ciljeve i politike u upravljanju finansijskim rizicima, rizicima i neizvjesnostima poslovanja, zajedno sa politikom zaštite svake značajne vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita.
  • podatke o sistemima unutrašnje kontrole i upravljanja rizikom.

Predavač je MARKO MANOJLOVIĆ, CFA – Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propisa u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica  te nosilac međunarodnog zvanja “Sertifikovani finansijski analitičar” koje je stekao kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Više informacija o sertifikaciji risk menadžera putem web sajta www.iircg.co.me ili na telefon 069 399 399

Check Also

Telekom: Najzadovoljniji korisnici, rast prihoda i 80 odsto veća dobit

Crnogorski Telekom je u prvoj polovini 2021. godine postigao najveće zadovoljstvo korisnika na tržištu telekomunikacija …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *