Prva sertifikacija menadžera za upravljanje rizicima

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo

iz Podgorice (http://montaudit.me/), organizuje od 15.-16. decembra 2017., po prvi put u Crnoj Gori, ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja “Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima”-za potrebe izrade izvještaja menadžmenta.

Institut internih revizora Crne Gore organizuje sertifikaciju risk menadžera polazeći od člana 11. Zakona o računovodstvu Crne Gore koji obavezuje ”Veliko pravno lice”, “srednje pravno lice” i “pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti” da sastavljaju godišnji Izvještaj menadžmenta koji pored ostalog sadrži:

  • informacije o ciljevima i metodama upravljanja finansijskim rizikom pravnog lica, uključujući politiku izbjegavanja ili smanjenja gubitaka za svaku vrstu najavljene transakcije za koju se koristi zaštita od rizika,
  • informacije o izloženosti pravnog lica rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka,
  • ciljeve i politike u upravljanju finansijskim rizicima, rizicima i neizvjesnostima poslovanja, zajedno sa politikom zaštite svake značajne vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita.
  • podatke o sistemima unutrašnje kontrole i upravljanja rizikom.

Predavač je MARKO MANOJLOVIĆ, CFA – Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propisa u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica  te nosilac međunarodnog zvanja “Sertifikovani finansijski analitičar” koje je stekao kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Više informacija o sertifikaciji risk menadžera putem web sajta www.iircg.co.me ili na telefon 069 399 399

Check Also

Njemačka uvodi osnovnu penziju koja neće biti manja od 2.000 eura

Posle višemjesečnih rasprava vladajuća koalicija u Njemačkoj je postigla sporazum o „osnovnoj penziji“. Dogovor predviđa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *