Đoko Krivokapić u odboru direktora Prve banke

Skupština akcionara Prve banke juče je izabrala novi odbor direktora kojeg čine dosadašnji članovi dr Neda Ivović, Tarik Telaćević, mr Milan Perović i Zoran Đukanović, dok je novi član Đoko Krivokapić, predsjednik odbora direktora Elektroprivrede.

Iz Prve banke je nakon sjednice skupštine saopšteno i da je usvojen finansijski izvještaj o poslovanju banke u prošlojgodini, sa izvještajem spoljnog revizora Deloit Podgorica.

U finansijskom izvještaju se navodi da je godina uspješno završena, sa profitom od 168.000 eura navedeno je u saopštenju.

Check Also

Istraživanje Erste banke pokazalo: Pandemija promijenila navike potrošača vlasnika kartica

Istraživanje Erste banke pokazalo je da su građani vlasnici kartica ove banke tokom epidemije korona …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *