Oglasi za posao: Erste Banka zapošljava Finansijske savjetnike za poslovanje sa mikro kompanijama

Finansijski savjetnik
Direkcija za poslovanje sa mikro kompanijama
4 radna mjesta i to po jedno radno mjesto u: Budvi, Bijelom Polju, Nikšiću i Podgorici

Organizaciona jedinica:

 • Sektor privrede
 • Direkcija za poslovanje sa mikro kompanijama

Nadređeno radno mjesto: Direktor Direkcije za poslovanje sa mikro kompanijama

Sadržaj posla/odgovornosti:

 • PRODAJA
  • Aktivna briga o inteziviranju saradnje sa postojećim klijentima uz održavanje redovne komunikacije najmanje 2 puta godišnje.
  • Aktivan rad na proširenju baze novih klijenata u skladu sa strategijom Sektora.
  • Prepoznavanje pozitivnih i negativnih trendova u različitim industrijama i procjenjivanje uticaja na postojeće klijente o čemu informiše nadležnog rukovodioca.
  • Vodi računa o ostvarenoj saradnji sa svakim klijentom iz svog portfelja i preduzima korake za inteziviranje saradnje: u dijelog platnog prometa, prodaji kreditnih i ostalih proizvoda banke, cross sellingu na nivou klijenta i u saradnji sa ostalim prodajnim službama banke.
  • Odgovornost za uredno podmirenje obaveza klijenata prema Banci i ispunjavanje svih ugovorenih uslova.
  • Lično se angažuje u pogledu reklamacija klijenata i rješava problem u komunikaciji sa drugim sektorima.
  • Informiše klijenta o novim proizvodima i izmjenama na postojećim proizvodima Banke.
 • UPRAVLJANJE VLASTITIM PORTFELJOM
  • Prepoznaje pozitivna i negativna kretanja u svom portfelju i preduzima adekvatne poslovne aktivnosti.
  • Usmerenost na unapredjenju saradnje sa klijentima veće kreditne izlozenosti i višeg nivoa prihoda u okviru definisane segmentacije organizacionog dijela kome pripada.
  • Komunicira sa klijentima o dostavljanju potrebne dokumentacije.
  • Priprema aplikaciju u dijelu 1) opis transakcije, 2) finansijske analize, 3) projekcije, 4) povezana lica i kolaterala.
  • Provjera cijele aplikacije nakon stručnog saradnika za mikro preduzeća.
  • Stara se i odgovoran je za prikupljanje instrumenata obezbjeđenja, provjeru ispravnosti dokumentacije i upisu založnih prava Banke u saradnji sa Službom pravnih poslova.
  • Prati otplatu kredita i kontaktira klijente u pogledu redovne otplate kredita
 • PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE
  • Vodi bazu podataka komitenata, kreditne spise i organizuje i ažurira arhivu/fajl komitenata.

Uslovi:

 • VSS – Ekonomsko usmjerenje;
 • Poželjno bankarsko iskustvo;
 • Poznavanje bankarstva u cjelini;
 • Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office);
 • Poznavanje proizvoda banke (prvenstveno kreditnih proizvoda i procesa njihovog odobravanja). Poznavanje proizvoda namijenjenih mikro preduzećima, analize financijskih izvještaja, bonitetne analize.
 • Orjentacija prema klijentu, analitičke vještine, komunikativnost, organizacione sposobnosti;
 • Engleski jezik – aktivno znanje u govoru i pismu;
 • Probni rad 6 mjeseci.
BIĆE KONTAKTIRANI SAMO KANDIDATI KOJI UĐU U UŽI IZBOR
Prijave slati na mail adresu: [email protected]
Rok za prijavu 18.09.2017.

Check Also

Bemaks završio 95 odsto radova na auto-putu

Svi glavni objekti na prioritetnoj dionici auto-puta Bar Boljare koje izvodi kompanija Bemaks su završeni, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *