Za aerodrome zainteresovano više stranih kompanija

Više kompanija iz različitih zemalja trenutno je zainteresovano za valorizaciju crnogorskih aerodroma, a do sada sam razgovarao sa investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata UAE, Azerbejdžana, Kanade, Turske, Kine, saopštio je Dnevnim novinama ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

On je u intervjuu za DN kazao da će aktivnosti i budući koraci u pravcu valorizacije aerodroma biti dostupni javnosti, što će, kako smatra, otkriti sve zlonamjerne spekulacije i potvrditi istinitost i dobru namjeru Vlade u ovom postupku.

DN: Šta tačno znači najavljena valorizacija aerodroma u Crnoj Gori?

Nurković: Resorno ministarstvo i Vlada Crne Gore ozbiljno su posvećeni koncipiranju najboljeg razvojnog rješenja za dalju modernizaciju dviju vazdušnih luka u Crnoj Gori. Kada govorimo o dugoročnom partnerstvu, u okruženju i Evropi postoje jako dobri primjeri ovakvih modela saradnje i investicionih ulaganja. U posljednje vrijeme vrlo često sa evropskim zvaničnicima i kolegama iz regiona razgovaram upravo na temu razvoja aerodromskih kapaciteta. Bolja valorizacija aerodroma znači povećane kapaciteta nacionalnih vazdušnih luka, veći kvaliteta usluga, komfora i sadržaja koje oni treba da pruže putnicima koji sa raznih destinacija dolaze u Crnu Goru.

DN: Može li se reći da je jedan od ciljeva valorizacije da se u Crnu Goru dolazi sa skoro svih tačaka svijeta i isto tako odlazi i nje? U kom periodu se ovo može ostvariti?

Nurković: Riječ je o velikim finansijskim izdvajanjima i značajnim rekonstrukcijama i povećanjima sadašnjih kapaciteta. Znamo koliki je potencijal razvoja Crne Gore kao destinacije dostupne avio-saobraćajem, ali smo realni i svjesni da smo u procesu finansijske konsolidacije i svako novo zaduživanje otežava poziciju u pravcu realizacije strateškog cilja – finansijske stabilnosti. Upravo zato nam je u fokusu pažnje model partnerstva sa privatnim sektorom, koji se u okruženju i šire pokazao kao model koji je obezbijedio visok kvalitet usluga putnicima, ali i određene benefite državi i budžetu. Iskustva, takođe, pokazuju da se projekti koncipirani na ovaj način uz partnera iz privatnog sektora realizuju relativno brzo imajući u vidu obim rekonstrukcije koji takva ulaganja podrazumijevaju, ali i nastojanja da se objekat što skorije stavi u komercijalnu upotrebu.

DN: Koji su trenutno najveći problemi sa kojima se susreću putnici na aerodromima u Podgorici i Tivtu?

Nurković: Svjedoci smo porasta broja gostiju, koji sa različitih destinacija svake godine posjete Crnu Goru. Tako intenzivan priliv putnika u jeku sezone stvorio je probleme oko prihvata i otpreme putnika i prtljaga. Sa jedne strane, turistička privreda može biti zadovoljna ostvarenim, a sa druge strane razvoj saobraćajne infrastrukture mora pratiti ritam. Upravo iz ovih razloga naša nastojanja su da sa ozbiljnim partnerom uđemo u projekat koji će dugoročno riješiti probleme o kojima sada govorimo. Naročito je važno da dugoročno razvijamo ove kapacitete, jer su kapaciteti saobraćajne infrastrukture neodvojivi segment razvoja privrede, naročito turističke.

DN: Da li je tačno da su investitori iz UAE trenutno najozbiljniji kandidati za zakup crnogorskih aerodroma? Jeste li razgovarali sa njima?

Nurković: U ovom trenutku mogu da kažem da postoji više zainteresovanih kompanija iz različitih zemalja koji su pokazali interesovanje za naše dalje planove kada je u pitanju vazdušni saobraćaj. Do sada sam imao prilike da razgovaram kako sa zainteresovanim kompanijama iz UAE, tako i iz Azerbejdžana, Kanade, Turske, Kine… Stekao sam utisak da je Crna Gora prepoznata kao turistička destinacija koja će tek razvijati svoje kapacitete, pa su tako i velike kompanije prepoznale trenutak u kome je investiranje u saobraćajnu infrastrukturu finansijski održiv projekat. Iz razgovora sa potencijalnim investitorima dolazimo do novih ideja, koje će biti inkorporirane u buduću tendersku dokumentaciju, kao uslovi za dobijanje koncesije, a čijom realizacijom će se povećati benefiti, za gradjane, državu, turističku i druge privredne grane, a naravno i za zaposlene u aerodromima.

Dakle, niko ne razgovara sa kompanijama da bi neku od njih favorizovao, ili odabrao mimo tenderske procedure, jer je i laiku jasno da to nije moguće na taj način realizovati, već su to obične spekulacije i otpori raznih lobija, interesnih grupa i zlonamjerne i tendenciozne opozicije. Planirane aktivnosti i budući koraci u pravcu valorizacije aerodroma biće dostupni javnosti, što će otkriti sve zlonamjerne spekulacije, koje sam prethodno pomenuo, a potvrditi istinitost i dobru namjeru Vlade u ovom postupku.

CdM

Check Also

Izvršni direktor Microsofta ima ključni savjet za uspjeh u poslu

Izvršni direktor Microsofta Satia Nadela nikada nije očekivao da će voditi jednu od najvećih i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.