U sporu oko zemljišta kod Plavih horizonata najgore prošli Opština Tivat i Katari Diar

Neriješeni imovinskopravni sporovi ugrozili su planove “Qatari Diar” za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa “Beyond horizonts” na mjestu bivšeg hotela “Plavi horizont”. Od 2009. godine kada je HTP “Primorje” zemljišni kompleks u uvali Pržna prodalo katarskom državnom investicionom fondu, po principu “toplo-hladno” najavljuje se konačan početak radova. Nakon osam godina pitanje je da li će do realizacije “najboljeg investicionog projekta na primorju” uopšte i doći, ili će umjesto toga kao u već viđenim investicionim projektima u Crnoj Gori investitor protiv države pokrenuti višemilionski spor.

Novinske stupce ovoga ljeta ispunila je storija o neobičnom sporu u Upravi za nekretnine, i kako je u katastru, na naizgled volšeban način, donijeto rješenje o vlasništvu kojim je praktično zemljište vraćeno prethodnim vlasnicima “Primorju” i državi. Zbog žalbe zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, kompanija “Qatari Diar” ostaje bez imovine od blizu 40 hiljada kvadrata zemljišta u uvali Pržna koje je kupila od Primorja. Nakon poslednje rasprave u područnoj jedinici Uprave za nekretnine u Tivtu, saopšteno je da će “Primorje hotels & restaurants” no treći put dobiti rješenje da je vlasnik, da bi vlasništvo kasnije naknadno bilo upisano na “Qatari Diar” koji je tu zemlju kupio od Primorja. Međutim, istorija knjiženja i mijenjanja vlasnika zemljišta u uvali Pržna pokazuje da je u čitavom postupku prodaje oštećen tivagski gradski budžet.

Priča o turističkoj valorizaciji uvale Pržna u Krtolama počinje krajem šezdesetih godina prošlog vijeka kada Biro za radnički turizam “Globus” iz Beograda kupuje zemljište u uvali Pržna. Između ostalog kupuju i zemljište od Opštine Tivat ukupne površine 43.031 metar kvadratni. U sklopu te parcele nalazi se i sporna parcela od 38.549 kvadrata, a pored nje i nekoliko manjih parcela. “Globus” sa Opštinom Tivat potpisuje ugovor o kupoprodaji, koji je ovjeren u Osnovnom sudu u Kotoru, ali dogovorena suma nikad nije isplaćena u punom iznosu. “Industrija import” kao nasljednik “Globusa” nikad nije platila za tu imovinu, kao ni HTP “Primorje”, kao nasljednik “Industrije importa”. Novi katastarski premjer radi se 2000. godine i na to zemljište se knjiži HTP “Primorje”. Pošto nijesu imali dokaz da su zemljište platili, područna jedinica Uprave za nekretnine u Tivtu im stavlja teret zabrane prometa, što faktički znači da sa tim parcelama ništa nijesu mogli da rade. Katarski državni investicioni fond “Qatari Diar” kupuje 2009. godine turistički kompleks “Plavi horizont” od “Primorja” po cijeni od 75 eura po kvadratu oko 300.000 kvadrata za 24 miliona eura ali sporno zemljište ima i dalje teret zabrane prometa ubilježen u katastru. HTP “Primorje” sa Opštinom postiže dogovor koji je izglasan u lokalnoj Skupštini 19. marta 2012. godine da se za 964.750 eura skine zabrana prometa i da se “Primorju” na te parcele u katastru ubilježi klauzula “in tabulanti” da može da se knjiži na to zemljište kao vlasnik.

Opština je taj novac stavila na poseban račun i on se vodio kao “ostali prihodi”. Prema nezvaničnim saznanjima “Dana” to je urađeno kako sa njega ne bi bilo skinuto 10 odsto na ime Fonda za obeštećenje što je obavezujuća praksa kada se prodaje zemljište u državnom ili opštinskom vlasništvu. Tako je Opština Tivat po cijeni od 22,5 eura po kvadratu prodala zemljište “Primorju” kada je istovremeno “Qatari Diar tu istu zemlju kupovao po cijeni od 75 eura po kvadratu. Razlika je 52,5 eura, a gradska kasa je ostala tako “kratka” za 2,3 miliona eura. “Qatari Diar” kupuje 2014. godine zemljište u uvali Pržna no cijeni od 32 eura po kvadratu, za ukupno 1,4 milion eura.

Ostalo je nejasno zašto se tada zemljište prodavalo no 32 eura no kvadratu ako je cijena zemljišta prije svega par godina bila 75 eura. Upućeni u tržište nekretnina tvrde da je stvarna cijena mnogo veća, jer je Uprava za nekretnine na osnovu eksproprijacije to zemljište procjenjivala na iznos preko 100 eura. Indikativno je da, prema nezvaničnim informacijama, Opština Tivat tada nije tražila odobrenje od Ministarstva finansija, pa je zaštitnik imovinsko-pravnih odnosa pokrenuo postupak i došao do zaključka da je to nelegalno i tražio da se zemljište vrati na ime ranijeg vlasnika.

(Opširnije u Danu)

Check Also

4iG potpisala Deklaraciju o romingu kojom se obavezuje na ekonomsku integraciju Zapadnog Balkana

Telekomunikacioni operatori u Evropskoj uniji i Zapadnom Balkanu obećavaju da će sniziti naknade za roming …

Leave a Reply

Your email address will not be published.