NLB banka Ljubljana otkupila 56 hiljada akcija

Ponudu Nove Ljubljanske banke dd Ljubljana za otkup preostalih akcija NLB banke AD Podgorica po cijeni od 29,1 eura po akciji, prihvatili su vlasnici oko 56.000 akcija koji čine 0,48 odsto u ukupnom vlasništvu banke, potvrđeno je juče Vijestima u Komisiji za hartije od vrijednosti (KHOV).

Rok za prihvatanje ponude u prvom krugu istekao je 16. avgusta.

Slovenci će navedeni procenat akcija dokupiti za nešto više od 1,6 miliona eura, a preostalih 0,18 odsto akcija ove banke zainteresovani vlasnici će po navedenoj cijeni moći da prodaju, prihvatanjem slovenačke ponude u Centralnoj depozitamoj agenciji u dodatnom 15-todnevnom roku, odnosno do kraja avgusta.

Pojedinačno, najveći paket od 0,16 odsto dionica za više od pola miliona eura prodali su, kako Vijesti saznaju nezvanično, hrvatski investitori sakriveni iza kastodi računa jedne poslovne banke u Crnoj Gori.

Hotelska grupa Budvanska rivijera je treći po veličini akcionar sa 0,078 odsto akcija trebalo bi da od prodaje akcija prihoduje nešto više od 267 hiljada eura.

Četvrti akcionar po veličini je Kombinat aluminijuma u stečaju koji će dobiti nešto više od 113 hiljada, a zatim slijede Elektro industrija Obod u stečaju sa 101 hiljadu eura, Gornji Ibar u stečaju iz Rožaja sa oko 90,8 hiljada, pa Elektroprivreda Crne Gore sa oko 63 hiljade eura itd.

Većinski vlasnik NLB Montenegrobanke je početkom decembra 2015. godine kupio na Montenegroberzi 1,36 odsto akcija banke, koje su bile u vlasništvu EBRD-a, za 4,62 miliona eura po prosječnoj cijeni od 29,1 euro. Tako je i proistekla zakonska obaveza po kojoj je sad dužan da u postupku preuzimanja ponudi otkup dionica i preostalim akcionarima po istoj cijeni.

Uprava Nove Ljubljanske banlted, nakon godinu i po, prihvatila je ovu obavezu nakon što je Upravni sud Crne Gore prije tri mjeseca odbio njenu tužbu protiv rješenja KHOV-a kojim je utvrđena nastala obaveza objavljivanja javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva NLB banka Podgorica po cijeni od 29,1 euro po akciji. Za otkup svih akcija bilo je potrebno 2,17 miliona eura.

Check Also

Polovni automobili postaju luksuz: Zbog visokih cijena i skupih kredita van domašaja većine kupaca

Visoke cijene i rastuće kamate izbacile su polovne automobile van domašaja sve većeg broja kupaca.

Leave a Reply

Your email address will not be published.