U junu i julu naplaćeno 164 miliona eura poreza

Ukupna naplata prihoda tokom juna i jula 2017. godine iznosila je 164.276.678,83 eura što je za 10 miliona eura iznad ostvarenja u komparativnom periodu 2016. godine, odnosno 5,5 miliona eura iznad plana naplate za jun i jul 2017. godine.

Iz Poreske uprave je saopšteno da se u strukturi naplate posebno ističe naplata poreza na dodatu vrijednost, koja je iznosila 33.922.908,97 eura, što je 3,5 miliona  (11,5%) iznad ostvarenja u istom periodu 2016. godine, a 2,5 miliona (8%) iznad plana naplate ovog poreskog prihoda.

“Imajući u vidu da na Budvanskoj rivijeri tokom sezone boravi najveći broj turista, valja pomenuti da je u Područnoj jedinici Budva, koja obuhvata i ekspoziture Kotor i Tivat, tokom juna i jula ostvarena naplata od 23.889.164,9  eura, što je 2,5 miliona eura iznad ostvarenja u istom periodu 2016. godine, kao i u odnosu na plan naplate za ovu Područnu jedinicu za jun i jul 2017. godine”, ističu iz Poreske uprave.

Takođe, intenzivno praćenje poslovanja privrednika na teritoriji Opštine Ulcinj, koji su prepoznati kao najnedisciplinovaniji poreski obveznici, od početka sezone rezultiralo je registracijom čak 572 nova poreska obveznika u djelatnosti izdavanja smještajnih kapaciteta, kao i boljom naplatom poreza za pola miliona (500.000,00) eura u odnosu na prethodnu godinu.

Rast naplate prihoda, a posebno poreza na dodatu vrijednost, kao najrizičnijeg poreskog prihoda sa aspekta postojanja sive ekonomije, rezultat je uspješne turisičke sezone, ali i intenzivnih napora poreske inspekcije, koja je od početka sezone izvršila 3.322 provjera i izrekla 565 prekršajnih naloga u ukupnoj novčanoj vrijednosti od 1.366.000,00 eura, kao i mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti zatvaranjem objekata kod 57 poreskih obveznika. Treba naglasiti da su svi obveznici kod kojih j izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u roku od tri dana izmirili ne samo obaveze po osnovu prekršajnih naloga, već i sve ostale dosppjele a neizmirene poreske obaveze, nakon čega im je omogućen nastavak poslovanja, uz dalji nadzor poreske inspekcije.

“Ovakvim rezulatima postignut je direktni efekat sankcionisanja neregularnog poslovanja konkretnih obveznika, ali i indirektni efekat tačnijeg i potpunijeg prijavljivanja i plaćanja poreskih obaveza po osnovu stečenih prihoda kod svih privrednih subvjekata. S obzirom da je glavna turistička sezona i dalje u toku, te da Poreska uprava koristi sve dostupne resure da istu efikasno isprati, očekuje se da će uspješan trend naplate biti nastavljen i u avgustu i septembru”, zaključuje se u saopštenju Poreske.

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

Leave a Reply

Your email address will not be published.