Finansijska stabilnost, profitabilnost i rast premija Triglav grupe

Triglav grupa je prvu polovinu ove godine završila sa dobiti prije oporezivanja u visini od 42,4 miliona. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godina Triglav ocjenjuje da će godišnja dobit prije oporezovanja Triglav grupe biti ostvarena u planiranom rasponu. Konsolidovana fakturisana bruto premija osiguranja iznosila je 547,8 miliona eura te je tako prevazišla lanjsku za 8 %. Bruto iznosi šteta povećali su se za 4 % i iznose 314,2 miliona eura kao posljedica povećanja portfolija osiguranja i učestalosti šteta. Usprkos povećanju štetnih događanja kombinovani količnik Triglav grupe ostaje povoljan (95,5 %)  i na nivou je njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.

Grupa Lovćen, koja je dio Grupe Triglav, sa najvećim tržišnim učešćem i dalje ostaje vodeće osiguravajuće društvo u Crnoj Gori.  Lovćen osiguranje i Lovćen životna osiguranja u poređenju sa istim periodom lani ostvarili su rast  premije.

Profitabilnost i finansijska stabilnost

Triglav grupa je prvo polugodište 2017. završila sa dobiti prije oporezovanja u visini 42,4 miliona eura (lani 43,2 miliona eura) i sa neto dobiti od 36,1 milion eura (lani 34,2 miliona eura). Grupa je dobro kapitalizovana, što pokazuje količnik adekvatnosti kapitala, koji je krajem 2016. iznosio 246 %.

Rast premija na svim tržištima i na svim segmentima osiguranja

Konsolidovana fakturisana bruto osiguravajuća premija u Triglav grupi je iznosila 547,8 miliona eura, što je za 41,2 miliona eura odnosno 8 % više nego u istom periodu prethodne godine. U najvećem segmentu, u imovinskim osiguranjima, premija se povećala za 8 %, u segmentu životnih osiguranja za 6 %, a u segmentu zdravstvenih osiguranja za 14 %. Poslovanje Triglav grupe bilo je uspješno na svim tržištima Grupe. Na slovenačkom tržištu postignut je prosječan rast premije od 7 %, a na tržištima izvan Slovenije za 12 %. Najveći rast premija i to od 33 % ostvaren je na srpskom tržištu. Slovenačko tržište je najveće tržište Triglav grupe, ali u skladu sa strateškim usmjerenjem Grupa polako jača udio premije osiguranja na tržištima van Slovenije. U poređenju sa istim periodom lani taj se udio povećao i iznosi 17,6 %, što predstavlja porast od 0,6 odstotnih bodova.

Štetni događaji, povoljan kombinovani količnik

Bruto iznosi šteta Triglav grupe iznosili su 314,2 miliona eura (rast od 4 % u odnosu na prvu polovinu godine lani), što je prvenstveno posljedica povećanja osiguravajućeg portofolija i povećane učestalosti šteta. Isto tako su na ovogodišnje poslovanje određeni uticaj imala masovna štetna događanja, čija je ukupna vrijednost u prvom polugodištu 2017. iznosila 13,1 milion eura. Usprkos povećanju štetnih događanja, ostvaren je kombinovani količnik u visini od 95,5, %, što je na nivou njegove prosječne ciljne vrijednosti strateškog perioda.

Prinosi finansijskih ulaganja

U zahtjevnim prilikama na tržištima kapitala i uzimajući u obzir relativno konzervativne investicione politike Triglav grupe, u prvom je polugodištu ostvarena vrijednost od 3.062,5 miliona eura. Prinosi od finansijskih ulaganja bili su tako za 13 % viši no lani, što je posljedica nekih jednokratnih događaja lani i ove godine.

Zavarovalnica Triglav kao akcionarsko društvo

U prvoj polovini godine akcija Zavarovalnice Triglav (ZVTG) bila je druga najlikvidnija na Ljubljanskoj berzi. Rast njenog kursa iznosio je 8 %. Zavarovalnica Triglav imala je na polugodištu 2017. više od 14.600 akcionara, a posljednjih godina primjećuje se postepeno jačanje udjela međunarodnih ulagača, koji danas dolaze čak iz 37 država. Prilikom ulaska Zavarovalnice Triglav na berzu (2008. godine) takvi su ulagači posjedovali 4 % svih akcija ZVTG, dok je sredinom 2017. njihov udio iznosio već 18 %.

Kao posljedica oporavka privrede u različitim državama postepeno se poboljšava i stanje na osiguravajućim tržištima regiona, ali poslovanje Triglav grupe još se uvijek odvija u zahtjevnim prilikama i uz jaku cjenovnu konkurenciju između pojedinih osiguranja. Triglav grupa je u svojoj strategiji do 2020. godine odredila usmjerenja svog djelovanja. Jedno od glavnih se već sprovodi, a to je transformacija poslovanja s naglaskom na cjelovitom upravljanju odnosima s klijentima. Grupa nastavlja sa dinamičkim prilagođavanjem svojih aktivnosti i svoje ponude potrebama i posebnostima pojedinih tržišta.

Predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio:

“Zadovoljni smo sa poslovanjem Triglav grupe u prvoj polovini ove godine. Uzimajući u obzir predviđene prilike do kraja godine ocjenjujemo da će ovogodišnja dobit prije oporezovanja biti ostvarena u planiranom rasponu. U 2017. godinu ušli smo sa jasno određenom strategijom. Naša je vizija da dinamički razvijamo nove načine poslovanja, koji su temelj našeg odgovornog dugoročnog razvoja, te da istovremeno poslujemo profitabilno i bezbjedno. Polovina godine je iza nas i bila je u znaku brojnih aktivnosti koje su definisane u našoj strategiji. Nastavljamo s radom i ubjeđen sam da su energija i predanost poslu tima Triglav grupe, koji ima više od 5.000 članova, čvrsta garancija da ćemo u interesu svojih brojnih akcionara, saradnika i drugih dionika postići planirano”.

Triglav grupa na crnogorskom tržištu

U prvoj polovini 2017. godine, Lovćen osiguranje AD Podgorica, ostvario je rast bruto fakturisane premije od 3% u odnosu na isti period prethodne godine. Glavni generator rasta cjelokupnog tržišta su životna osiguranja. Ovo je takođe vidljivo iz rasta bruto fakturisane premije Lovćen životnog osiguranja,  koja je u odnosu na prvo polugodište prošle godine porasla za 6%.

Dobri prodajni rezultati odrazili su se i na tržišni udio, u kojem je Grupa Lovćen ostvarila 39,1 % tržišnog učešća i nastavila da zauzima prvu poziciju na tržištu.

“Tradicija održavanja liderstva na ukupnom tržištu osiguranja Crne Gore, nas čini ponosnima i zadovoljni smo što smo prvo polugodište završili sa dobrim rezultatima. Posebno smo zadovoljni što uprkos teškim tržišnim uslovima uspijevamo povećavati obim prodaje i to što sa sva tri društva koja sačinjavaju Lovćen Grupu (Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen auto) poslujemo stabilno. Ovo dokazuje da razumijemo potrebe naših osiguranika koji su prepoznali kvalitet usluge koje im nudimo”, rekao je Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD, i nastavio: “Ovo potvrđuje i jako pozitivan odziv naših osiguranika na našu uslugu autoasistencije, koja je odlično zaživjela u našoj ukupnoj ponudi, kao i proizvodi: dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kasko sudar i osiguranje turističkih apartmana. Pored toga smo se povezali i sa partnerskim kompanijama u sklopu akcije »Super Kartica«, kojom naši osiguranici ostvaruju posebne povoljnosti u cilju obezbjeđivanja potrebne osiguravajuće zaštite za sebe i članove svojih porodica.”

Check Also

Raičković: Vrijeme je da se struka pita

Ljudi posmatraju krize kao problem, a ja bih rekao izazov da se suočimo sa svim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *