Bankama treba 15 miliona za dokapitalizaciju

Banke do kraja tekuće godine treba da se dokapitalizuju sa preko 15 miliona eura, rečeno je Pobjedi iz Centralne banke ali nijesu navodili imena banaka jer ih zakon u tome sprečava.

“Pojedine banke su, u prethodnom periodu, izvršile povećanje kapitala ili će to učiniti do kraja godine. Nivo dodatne dokapitalizacije banaka tokom ove godine trebalo bi da premaši iznos od 15 miliona eura”, kazali su u CBCG odgovarajući na pitanje koje banke i u kom iznosu treba da povećaju kapital u narednom periodu.

U Centralnoj banci kažu da nema banaka kod kojih bi pogoršanje određenih parametara moglo ugroziti položaj deponenata ili drugih povjerilaca.

“Centralna banka, u okviru svoje supervizorske funkcije, kontinuirano prati sve parametre poslovanja banaka i preduzima mjere, ukoliko postoje znaci slabljenja koji bi mogli ugroziti sigurnost i stabilnost pojedinačne banke i/ili ukupnog bankarskog sektora. U ovom trenutku, indikatori stabilnosti i kvaliteta poslovanja bankarskog sistema su pozitivni i bilježe pozitivne tendencije. Bankarski sektor pruža sigurnost deponentima i povjeriocima”, objašnjavaju iz Centralne banke.

Oni kažu da ima pojedinačnih promjena u finansijskom rezultatu.

Periodične promjene finansijskog rezultata određenih banaka, koje se mogu pratiti kroz javno objavljene podatke o poslovanju, nemaju uticaja na stabilnost i sigurnost banaka pojedinačno, niti bankarskog sistema u cjelini ocijenili su iz CBCG u odgovoru na pitanje Pobjede ima li banaka kojima se stanje u ovoj godini pogoršalo i na koji način to može uticati na sistem.

Iz regulatora dodaju da su određeni rizici, koji su registrovani na individualnom nivou, pod stalnom pažnjom. Podsjetimo da su loši krediti jedan od rizika u bankarskom sektoru, iako su značajno smanjeni.

Iz CBCG su nedavno saopštili da u kategoriji C i D, sa većim rezervisanjima ima oko 117 miliona eura kredita koji se neuredno servisiraju.

U kategoriji B je blizu 500 miliona eura kredita koji bi sigurno u dogledno vrijeme prešli u kategoriju C ili D.

Izmjenama je Zakon o restrukturiranju proširen i na kategoriju D u kojoj se nalaze krediti sa 70 odsto rezervacijama za potencijalne gubitke.
U CBCG očekuju da bi kroz restrukturiranje, odnosno reprogram ovi krediti mogli da dođu i u kategoriju A, čime bi i banka oslobodila značajan dio sredstava i omogućila sebi bolju poziciju.

Iz CBCG su nedavno javno pohvalili banke koje su iščistile svoje bilanse, ali ocijenili da je problem to što su loši krediti ostali u realnoj ekonomiji, čime se mora baviti u narednom periodu.

Nema zahtjeva za ulazak i izlazak banaka

U Centralnoj banci kažu da nema novih zahtjeva za ulazak banaka na crnogorsko tržište.

U ovom trenutku, kod Centralne banke nema zahtjeva za promjenu statusa banaka ili izlazak sa tržišta, kao ni za osnivanje novih banaka kazali su iz CBCG.

CKB prednjači sa profitom od 5,9 miliona

Bankarski sistem je za pola godine ostvario profit od 16 miliona eura. Ukupan profit 11 banaka je 18,8 miliona, dok su četiri iskazale ukupni minus od 2,7 miliona. Najveći profit ima CKB, 5,9 miliona, Sosijete ženeral 3,6 miliona, Erste 3,3, NLB 1,8, Hipotekarna 1,6, Adiko 1,5 miliona eura. Komercijalna banka Budva 486 hiljada, Atlas 161 hiljadu, Univerzal 149 hiljada, Lovćen 109 hiljada i Zapad banka osam hiljada eura.

Gubitaše predvodi Nova banka sa 1,17 miliona, Prva 891 hiljadu, Zirat 420 hiljada i Invest banka 284 hiljade eura.

Pobjeda

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

One comment

  1. Da bi se moglo vjerovati CB CG na ovim stavovima oko staqnja u bankarskom sistemu, objektivno bi trebalo da se na site-u CBCG-a nalaze vec objavljeni revizorski izvjestaji banaka za 2016-u.

    Zakonski rok predaje je 31/05 i ni jedne godine do sada se ne kasni sa objavljivanjem a to je sada slucaj.

    Do tada, svaki slicni stavovi su PR zvaka a ne strucni stav jacanja povjerenja u sistemu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.