Pošta isplaćuje stimulanse marljivim radnicima da ne bi koristili bolovanje

Pošta Crne Gore uvela je praksu isplate stimulansa marljivim radnicima koji ne koriste bolovanja. Kompanija je tokom prošle godine odlično poslovala i imala neto profit od 1,23 miliona eura, dok je prosječna neto zarada iznosila 469 eura.

„U 2016. godini ukupan broj radnika koji su koristili bolovanje u različitom trajanju i po različitim osnovama je manji za 12% u odnosu na 2015. godinu, dok je ukupan broj dana koliko su radnici koristili bolovanje manji za 24,8%. Na ovo smanjenje uticala je isplata stimulansa zaposlenima za za vrijeme provedeno na radu i podmlađivanje radne snage započeto tokom godine“, navodi se u godišnjem Izvještaju o radu. U Izvještaju nije navedeno koliko iznosi prosječni iznos stimulansa.

Dodatno angažovanje radne snage

U dokumentu se konstatuje da je zbog čestih bolovanja zaposlenih i povećanog obima posla, bilo neophodno angažovanje dodatne radne snage “radi obezbjeđenja urednog i efikasnog funkcionisanja sistema”.

postabolovanja„Radnici na zamjeni su do sredine 2016. godine bili angažovani ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. Međutim, kako je trošak njihovog angažovanja bio iznad planiranog nivoa, a da bi se u budućem periodu izbjeglo povećanje ovog troška donesena je odluka da ti radnici budu primljeni posredstvom agencija ili po ugovoru o radu. S obzirom na navedeno posredstvom agencije za zapošljavanje „Dekra“ bilo je zaposleno 137 radnika, a posredstvom agencije „Demano“ 22 radnika“, poručuje se u Izvještaju.

Tako je ukupan broj zaposlenih na kraju 2016. godine iznosio 882.

„U toku 2016. godine po osnovu privremene spriječenosti za rad bilo je odsutno 213 radnika. Isplata zarada u 2016. godini vršena je redovno u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom. Osim zarada isplaćivane su i otpremnine za sporazumni raskid radnog odnosa, kao i zimnica. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u izvještajnom periodu u Pošti Crne Gore iznosila je 469 eura i za 6% je manja od prosječne na nivou države  koja je iznosila 499 eura”, zaključuje se u Izvještaju.

Izvor: Portal Analitika

Check Also

Top 10 najvećih kompanija u Indiji

Kada je Indija bila domaćin 13. samita BRICS-a u septembru 2021., bila je šesta po …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *