Korisnici kredita u CHF podnose dopunu krivične prijave

Predstavnik klijenata koji su uzeli kredite u švajcarskim francima Dragan Senić podnijeće danas Specijalnom državnom tužilaštvu dopunu krivične prijave protiv odgovornih lica u Addiko banci, doo Heta Asset Resolutionu i Centralnoj banci.Dopuna krivične prijave se odnosi na presudu Osnovnog suda Podgorica kojom je odbačena tužba klijenata i tuženoj banci dodijeljeni troškovi postupka u iznosu od 1.001,517 eura, a Heti kao umješaču iznos od 822.213 eura.

Netačni troškovi

Kako je objasnio Senić, broj umješivača u pomenutom sporu je 48, a sudija je obračunao troškove za svih 267 klijenata.

“Heta je prijavila da je preuzela potraživanja od banke za 48 lica. Onda je logično pitanje na osnovu čega se zasniva obaveza nekog od tužioca koji nema nikakav pravni odnos sa Hetom jer je njegov dug vezan isključivo za tuženu Addiko banku. Sud je u obrazloženju presude naveo ugovore o ustupanju potraživanja, uz naknadu za svega 48 lica. Samo za ta lica sud je mogao da obračuna troškove postupka, ali ne i za ostale tužioce. Po tom osnovu sud je tužilačku stranu oštetio za iznos od 670.000 eura”, objasnio je u dopuni krivične prijave Senić.

Sudskom presudom, 267 klijenata pojedinačno, na ime troškova moraju da isplate po 3.571 euro.

“Sud ne uzima u obzir da je za oko 120 klijenata do sredine 2016. povučena tužba, na čije povlačenje tužena nije pristala. Zbog toga su se ova lica odrekla tužbenog zahtjeva, pa od tada oni nemaju obavezu da snose troškove postupka”, istakao je Senić.

Dopuna prijave

Prema riječima Senića, sud je odlukom značajno oštetio lica koja su se odrekla tužbenog zahtjeva.

“Pogrešnom primjenom čl.152. ZPP sud je pogrešno dosudio troškove postupka onom kome ne pripadaju konstatujući da je tuženi uspio u sporu, što je netačno. U sporu su uspjeli tužioci, a ne tužena, koja je jedino uspjela da prevari građane i izigra zakone Crne Gore”, smatra Senić.

Kako tvrdi on, od početka je postojala sprega banke, trećeg lica koje je tada bilo povezano sa bankom, Centralne banke i advokatske kancelarije koja je zastupala tuženu banku i suda koji je donio pomenutu presudu.

“Ovu krivičnu prijavu proširujem na lica iz advokatske kacelarije koja je zastupala tuženu jer je dala netačan troškovnik, suprotan zakonu i advokatskoj tarifi i postupajućeg sudiju koja je donijela nezakonitu odluku”, zaključio je Senić.

Podnijeli žalbu višem tužilaštvu

Na presudu Osnovnog suda advokat prevarenih klijenata je podnio žalbu Višem sudu u Podgorici, zbog, kako se navodi, bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

“Neprihvatljivo je da sud zaključuje da tužioci nemaju pravnog interesa za predmetnom tužbom jer je donijet Zakon o konverziji kojim se nalaže tuženoj i umješaču da postupe u skladu sa tužbenim zahtjevom. Ta činjenica nasuprot zaključku suda o nepostojanju pravnog interesa upravo ukazuje na osnovanost tužbenog zahtjeva. Donošenjem Zakona o konverziji i Zakona o izmjenama Zakona o konverziji samo je potvrđena osnovanost tužbenog zahtjeva i ništa više”, navodi se u žalbi.

Dnevne novine

Check Also

Dodatnih 200 promo kodova za korisnike aplikacije MojNovčanik

Zbog velikog interesovanja Hipotekarna banka i Mastercard, za najbrže korisnike aplikacije MojNovčanik, poklanjaju dodatnih 200 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *