Dragan Bokan

Bokan: Veći PDV može podstaći sivu ekonomiju

Promjena stope PDV-a nosi veliki rizik od povećanja sive ekonomije koja i dalje postoji u ozbiljnom procentu u Crnoj Gori, rekao je Vijestima vlasnik kompanije Voli, Dragan Bokan. On ne očekuje da će povećanje stope PDV-a sa 19 na 21 odsto proizvesti pad standarda i potrošnje. Navodi da su osim sive ekonomije, biznis barijere i sporo dobijanje građevin, skih dozvola i neprilagođeni detaljni urbanistički planovi.

Kako ocjenjujete sadašnji poslovni ambijent u Crnoj Gori u odnosu na period kada ste pokrenuli biznis prije 22 godine? Postoje li neke biznis barijere sa kojima se suočavate (koje su najznačaj nije)?

Poređenje je praktično nemoguće. Prije 20 godina nismo mogli pretpostaviti kako će se razvijati crnogorsko tržište, kakvi će biti standardi i u kakvom ćemo ambijentu poslovati.

Kad pomislim kroz šta smo prošli, koliko je standarda uvedeno, koliko smo morali da se mijenjamo, pri tom mislim na menadžment kompanije i na sebe lično, slobodno mogu reći da je to bilo nemoguće predvidjeti. Što se tiče biznis barijera, mada su mnogo manje, one i dalje postoje, a prije svega mislim na sporo dobijanje građevinskih dozvola. Detaljni urbanistički planovi nisu prilagođeni brzom razvoju tržišta. Voli poslovanje zasniva na funkcionisanju isključivo u okviru zakona i fer tržišne utakmice i sa tog aspekta, najveću opasnost i barijeru vidim u sivoj ekonomiji, koja i dalje postoji u ozbiljnom procentu.

Da li će najavljeno povećanje PDV-a u okviru mjera štednje Vlade, negativno uticati na Vašu kompaniju, s obzirom na to da se očekuje pad standarda građana, a time i potrošnje?

Promjena PDV-a uvijek prouzrokuje neka dešavanja na tržištu, ali sa sobom nosi veliki rizik od povećanja sive ekonomije. Smatram da Vlada treba strogo da povede računa o privrednim društvima ili pojedincima koji u promjeni PDV-a vide priliku za izbjegavanje plaćanja poreza na promet robe što izaziva rast sive ekonomije. U tim slučajevima odgovorne institucije Carina i Poreska uprava, treba ozbiljno da se pripreme za pojačanu kontrolu i takve slučajeve strogo sankcionisati. Ne očekujem da će promjena PDV-a proizvesti pad standarda i potrošnje i kroz to negativno uticati na našu kompaniju, kao i na ostala privredna društva. Sa druge strane, ako se finansije budu vodile na pravi način, to će doprinijeti njihovoj stabilizaciji, a posebno je značajno to što je Vlada povukla takav potez zbog infrastruktumih projekata u Crnoj Gori. Smatram da projekti koji su planiranoj ili izvođačkoj fazi ili renoviranje postojećih, a od posebnog je značaja izgradnja autoputa, predstavljaju preduslov za razoj privrede.

Smatrate li da se povećanje PDV-a moglo izbjeći naplatom dijela nagomilanog poreskog doga?

Moj stav po plaćanju poreza je vrlo jasan nikome ne treba opraštati obaveze plaćanja poreza i duga prema državi. Svi koji posluju moraju znati da je plaćanje poreza prioritet i smatram da kontrola treba da bude vrlo stroga, a kaznene mjere rigorozne, bez izuzetaka. Kad je u pitanju plaćanje poreza, naša kompanija se ponaša krajnje odgovorno i nalazimo se od početka na tzv. “bijeloj listi” poreskih obveznika. Smatramo to osnovom obavezom, jer na taj način dajemo svoj doprinos državi i društvu, a od toga nam svima može biti samo bolje.

Zašto su domaći proizvodi u domaćim trgovinama marginalizovani, vrlo teško ih je naći, a u nekim trgovinama ih i nema?

Voli se može pohvaliti veoma dobrom saradnjom sa domaćim proizvođačima. Žao mi je što ovom prilikom čujem da ih u drugim lancima nema ili ima u nedovoljnoj mjeri. Mišljenja sam da proizvođači svojim pristupom, politikom prodaje robe i nedovoljnim praćenjem standarda u proizvodnji, sami sebi stvorili barijere kada je zastupljenost u pitanju. Moj komercijalni tim i ja smo u svakodnevnoj komunikaciji sa proizvođačima, sa velikim brojem njih sam i prijatelj. Konstantno im sugerišemo šta bi trebalo da rade kako bi bili kokurentniji i to na osnovu iskustava saradnje i komunikacije sa velikim kompanijama i njihovim pogledima na razvoj tržišta. Nažalost, veoma mali broj proizvođača je spreman da se mijenja, da inovira proizvodnju i uvodi standarde. Imam utisak da crnogorski proizođači generalno smatraju da im je dovoljna komunikacija sa Ministarstvom poljoprivrede i njihova su očekivanja da im upravo Ministarstvo obezbjedi plasman, a ta očekivanja su nerealna. Bez obzira na podršku koju pruža, resorno ministarstvo nema mogućnost da im obezbijedi i osigura plasman na tržište u zemlji, a kamo li van nje. Crnogorski proizvođači ne koriste dobru namjeru i želju lanaca, bar kada smo mi u pitanju, da se omogući na adekavatan način da domaći proizvodi ostvare veći i značajniji udio u prometu.

Da li u Crnoj Gori uvoznički lobi guši domaću proizvodnju?

Crna Gora je odredila svoj pravac ka Evropskoj uniji i u skladu sa tim i naše tržište je otvoreno, upravo kao i ostala evropska tržišta. U našoj zemlji ne postoji uvoznički lobi. Voli, kao lider na tržištu, ima kapaciteta da uvozi i više, al to ne radimo upravo zbog domaće proizvodnje. Odbacujem sve spekulacije na tu temu. Svi trendovi koji su prisutni na regionalnom tržištu, prisutni su i kod nas, ne možemo i ne trebamo predstavljati izuzetak. Otvoreno tržište je šansa i raduje me što su neki od naših proizođača dobili izvozni evropski kontrolni broj i mogućnost izvoze na evropsko tržište. Otvoreno tržište je velika šansa za onog proizvođača koji ima viziju, koji zna i hoće da radi. Uvoznički lobi je izgovor za nedostatak poslovne strategije i pokrivanje sopstvenih grešaka, a ne istina.

 

(Opširnije u današnjim Vijestima)

Check Also

Nakon kupovine Sberbank u Srbiji, Miodrag Kostić povećava udio u Addiko banci

Iako je kontinuirana kriza u posljednje tri godine mnoge stajala zatvaranja firmi, nema sumnje da …

One comment

  1. A kako podstiče bijelu ekonomiju činjenica da pola plate VPLI isplaćuje u kešu. Koliko to šteti državnom proračunu i kome ide tal što se to toleriše a zna svaka baba.

Leave a Reply

Your email address will not be published.