Pejović bi još da obori cijenu za KAP

U Privrednom sudu juče je okončana rasprava po tužbi kompanije Uniprom, u vlasništvu biznismena Veselina Pejovića, protiv Kombinata aluminijum od kojeg traži ispunjenje Ugovora o kupoprodaji imovine fabrike ili 30 odsto da se smanji kupoprodajna cijena koja će biti naknadno precizirana.

Uniprom je, od kada je preuzeo upravljanje fabrikom 1. jula 2014, zaključno sa 8. februarom 2016. platio ukupno 21 milion od 28 miliona eura predviđenih ugovorom. U međuvremenu, stečajna uprava je smanjila kupoprodajnu cijenu do 25,6 miliona, a Pejoviću je ostalo da plati još oko 4,6 miliona, pod pretpostavkom da uprava nakon tri godine ispuni preuzete obaveze.

Sutkinja Milica Popović najavila je presudu u zakonskom roku od 30 dana i da će je strankama poslati poštom.

Uniprom traži da sud obaveže KAP da oslobodi katastarske parcele u katastarskim opštinama Cijevna, Dajbabe i Botun od “lica i stvari koji su ih uzurpirali”, da se cjelokupna imovina koja je predmet ugovora uknjiži u katastru, da se odobre obećane subvencije za industrijsku zonu KAP, obezbijedi nedostajuće tehničke dozvole kao i integralna upotrebna dozvolu za rad proizvodnih pogona KAP-a. Traže i da se Uniprom oslobodi plaćanja svih naknada za ekologiju tokom 30 godina kako je to prvobitno bilo predviđeno.

U slučaju da KAP ne ispuni ove obaveze, Uniprom traži od Privrednog suda da se kupoprodajna cijena umanji za najmanje 30 odsto i da mu se vrati dio već uplaćenog novca.

Punomoćnica Uniproma Vesna Vulević kazala je da iako je KAP dostavio dokaze o 90 izdatih dozvola, nijesu dostavljene još sve dozvole, a samim ti ni integrisana upotrebna dozvola za KAP.

KAP nije kupcu obezbijedio upotrebnu dozvolu za upravnu zgradu Fabrike anoda, kao ni dozvolu za skladištenje piralena i potrebnu dozvolu za preradu otpada.

“Takođe, tuženi nije obezbijedio ni potrebnu sanitarnu saglasnost”, dodala je Vulevićeva.

Punomoćnica stečajne uprave KAP-a Snežana Vuković saopštila je da upotrebnu dozvolu KAP nije ni mogao obezbijediti u skladu sa zakonom i napomenula da protekle tri godine kupac imovine nije zbog toga sankcionisan od nadležnih državnih organa niti zbog toga trpio štetu.

Glavni advokat Uniproma Zoran Vukčević kazao je da KAP nije trafika i da to što Uniprom tri godine nije plaćao kazne ne znači da štetu ne može pretpjeti već sjutra. On je objasnio da nedefinisana administracija oko imovine KAP-a stvara potencijalni problem u očima strateških partnera Uniproma iz Njemačke i drugih zemalja.

On je napustio sudnicu nakon što je bilo jasno da sutkinja neće dozvoliti geodetsko vještačenje i premjer uzurpiranog zemljišta, ni vještaćenje nadležnog instituta koji je trebalo da utvrdi broj nedostajućih dozvola koje KAP prilikom prodaje imovine nije mogao obezbijediti kupcu.

Veliki problem knjiženje imovine koju je kupio Uniprom

Veliki problem je knjiženje imovine koju je iz stečajne mase KAP-a kupila kompanija Uniprom. Pored nekoliko mišljenja Privrednog suda u vezi sa pretvaranjem prava korišćenja nad zemljištem KAP-a u pravo svojine i Zaštitnik imovinskih prava Crne Gore i Glavni grad Podgorica u aprilu ove godine uložili su žalbe na rješenja, o kojima bi u drugostepenom postupku trebalo da odlučuje Ministarstvo finansija.

U odnosu na prvobitni tužbeni zahtjev Uniprom je odustao od zahtjeva da KAP oslobodi Fabriku glinice opasnog otpada lužine, kao i da omogući nesmetano saobraćanje na lokaciji u KO Novi Bar u Baru.

Vijesti online

Check Also

Cimbaljević: Ministrastvo će pomoći poljoprivredu koliko to dozvole preporuke EU

Poljoprivredni sektor je jako pogođen, imali smo dvije krize – kovid krizu i globalnu krizu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.