Oglasi za posao: prva banka zapošljava – SAMOSTALNI REFERENT ZA KASTODI POSLOVE – 1 IZVRŠILAC

SAMOSTALNI REFERENT ZA KASTODI POSLOVE 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

  • VII stepen, VSS, Ekonomski ili Pravni fakultet;
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva;
  • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
  • Napredno poznavanje rada na računaru;
  • Posjedovanje odgovarajuće licence;

II Opis poslova:

  • Otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije u ime i za račun zakonitih imalaca – svojih klijenata (vlasnički račun klijenata), kao i novčane račune namijenjene poslovanju sa hartijama od vrijednosti;
  • Otvaranje i vođenje zbirnih kastodi računa hartija od vrijednosti kod Centralne depozitarne agencije;
  • Izvršavanje naloga za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis prava trećih lica na hartijama od vrijednosti i starnje o prenosu prava iz tih hartija;
  • Naplata potraživanja od izdavalaca po osnovu dospjelih hartija od vrijednosti, kamata i dividendi za račun zakonitih imalaca tih hartija, i briga o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaocima hartija od vrijednosti koji su klijenti Banke;
  • Staranje o izvršavanju poreskih obaveza zakonitih imalaca hartija od vrijednosti koji su klijenti Banke.

Mjesto rada: Podgorica

Krajnji rok za prijavljivanje kandidata je 30.jul  2017.godine.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Mandić: MTEL na vrhu telekomunikacija u Crnoj Gori

“Rekordne rezultate  u prošlom mjesecu postigli smo u segmentu mobilne telefonije, pa sada imamo 512.833 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.