Oglasi za posao: Prva banka zapošljava – SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA – 1 IZVRŠILAC

SAMOSTALNI REFERENT MARKETINGA – 1 IZVRŠILAC

I Uslovi:

  • VII stepen, VSS,  Ekonomski Pravni fakultet ili drugi odgovarajući fakultet,
  • 3 godine radnog iskustva u oblasti marketinga, odnosa sa javnošću i sl.;
  • Znanje engleskog ili drugog stranog jezika;
  • Napredno poznavanje rada na računaru;

II Opis poslova:

  • Učešće u definisanju strategije marketinške komunikacije banke u skladu sa poslovnom politikom Banke;
  • Stvaranje okruženja za kvalitet dizajna, izvršavanje i procjenu imidža proizvoda i kampanje i prezentacije usluga Banke;
  • Osmišljavanje, planiranje i sprovođenje marketinške aktivnosti;
  • Upravljanje i izrada media kalendara za marketinške aktivnosti;
  • Izrada Predloga i sprovođenje strategije upravljanja internom komunikacijom;
  • Praćenje savremenih trendova i dostignuća na području marketinških aktivnosti, te preduzimanje potrebnih akcija za unapređenje postojećeg sistema;

Krajnji rok za prijavljivanje kandidata je 30.jul  2017.godine.

Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio uspješnog tima, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected] sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Napomena: Prilikom razmatranja prijava, prednost će imati kandidati sa prethodnim radnim iskustvom u bankarskim poslovima.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Crnogorski san: Nacrt za evropsku budućnost

Crnogorski san je nezavisna nevladina organizacija koju su osnovali građani Crne Gore koji žele pozitivno …

Leave a Reply

Your email address will not be published.